Entreprenad

Många företag bygger hus, men endast ett fåtal erbjuder sina kunder fullt stöd genom hela byggprocessen.

Åke Sundvall förfogar över den kunskap och de resurser som krävs för att ta helhetsansvar för varje projekt, oavsett storlek. Det resulterar inte bara i ökad trygghet för våra kunder, utan bidrar också till bättre effektivitet, högre kvalitet och lägre kostnader. När det gäller byggproduktion spänner verksamheten över flera områden: Nyproduktion av bostadshus, industri- och kontorsfastigheter är givetvis en viktig del liksom till- och ombyggnation samt omvandling av kontorsfastigheter till bostäder.

Entreprenad