Vad vi bygger

Åke Sundvall är en allbyggare och vi tar oss an det mesta. Nyproduktion av bostadshus, industri- och kontorsfastigheter är givetvis en viktig del liksom renovering, till- och ombyggnation samt omvandling av kontorsfastigheter till bostäder.

Det vi byggt genom åren är allt från förskolor, badhus, flerbostadshus, industrihallar, hotell, kontor, radhus, parhus till restauranger.