Varför välja Åke Sundvall?

Många företag bygger hus, men endast ett fåtal erbjuder sina kunder fullt stöd genom hela byggprocessen. Vi ger dig en Pålitlig och en Personlig Affär. När det gäller byggproduktion spänner verksamheten över flera områden: Nyproduktion av bostadshus, industri- och kontorsfastigheter är givetvis en viktig del liksom till- och ombyggnation samt omvandling av kontorsfastigheter till bostäder.

Åke Sundvall har den kunskap och de resurser som krävs för att ta helhetsansvar för varje projekt, oavsett storlek. En egen organisation, från projektering till färdigställande, samt vår förmåga till samordning i projekt resulterar inte bara i ökad trygghet för våra kunder, utan bidrar också till bättre effektivitet, högre kvalitet och lägre kostnader.

Renovering av äldre hus – i många fall K-märkta – har blivit något av företagets specialitet i takt med det ökade intresset för byggnadsvård. Vi har under decennierna genomfört ett stort antal stamrenoveringar i Stockholms Län och därigenom byggt upp en organisation och ett kunnande för denna krävande typ av entreprenad.

Oavsett byggprojektens art eller storlek kan våra kunder förvänta sig gedigen yrkesskicklighet, rationell IT-användning och miljö-/kvalitetssäkrad materialanvändning. Utöver detta ska våra kunder förvänta sig en Personlig affär; ett stort engagemang samt en kreativ och utvecklande relation.