Fastigheter

Vi skapar bestående värden genom förädling och optimering av de fastigheter som finns i vårt bestånd.

Ända sedan starten 1942 har familjen Sundvall med personligt engagemang och kvalitet som ledstjärna byggt och tagit hand om hus som håller länge, sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Åke Sundvall äger och förvaltar åtta stycken fastigheter i Stockholmsområdet och är i huvudsak inriktade på bostäder.

Fastigheter