Att hyra

Åke Sundvall har varit med och satt prägel på Stockholms stadsbild sedan 1942 genom att bygga, äga och förvalta fastigheter i Stockholms stad och kranskommuner. Åke Sundvall är byggt av omtanke om människor, husen och kvarteren. Vi arbetar för att långsiktigt kunna ge våra hyresgäster en personlig service och god kvalitet.

Om du hyr en bostad eller lokal av Åke Sundvall kan du förvänta dig en trygg hyrestid. Vi har lång erfarenhet av förvaltning, vi är en solid aktör på marknaden och våra bostäder har hög kvalitet. Utöver detta vill vi att du ska uppleva din hyrestid som personlig och okomplicerad.

Att hyra