Byggt av omtanke

Ända sedan Åke Sundvall startades för över sjuttio år sedan har vi i familjen Sundvall, tillsammans med våra duktiga medarbetare, tagit hand om och byggt hus utifrån en och samma idé: att de ska hålla länge, sätta prägel på kvarteret och få människor att trivas. Och för att lyckas genomföra vår idé är det en sak vi alltid sätter högst och främst, oavsett om det är husen eller företaget vi bygger. Omtanke.

Omtanke om husen. Att de byggs med kunskap och skicklighet och tas om hand med omsorg, så att de lever och håller år efter år efter år.
Omtanke om staden och kvarteret. Att husen är vackra och funktionella och att de tillför någonting extra till området de befinner sig i.
Omtanke om affären. Att våra uppdragsgivare, kunder, samarbetspartners och leverantörer känner att de gör en trygg och långsiktig överenskommelse med ett pålitligt företag.
Omtanke om de människor som bor och verkar i våra fastigheter. Som känner att de köpt eller hyrt något som deras familjer och verksamheter trivs och kan utvecklas i.
Och omtanke om oss själva. Att vi mår bra och har roligt tillsammans, att vi stöttar varandra att ständigt bli bättre. Och ännu mer omtänksamma.

Omtanke. Det är känslan vi vill ska sitta i väggarna. I väggarna på de hus vi bygger och tar hand om. Och i väggarna på det företag vi driver i Åke Sundvalls anda.

Välkommen till Åke Sundvall.