Miljö och kvalitétstänk

Åke Sundvall vill verka för att skapa ett samhälle där människor lever i ekonomisk, ekologisk och social balans.

Vår vision är att skapa stadens mest omtyckta områden. Kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter växer och utvecklas. Att ta stort ansvar för miljön och miljösmart byggande är därmed grundläggande.

Vi lägger stort fokus på:

Energieffektivitet

Alla våra hus vi bygger ska ha en energieffektiv uppvärmningslösning med minsta möjliga effekt på klimatet. Många hus byggs också som så kallade noll- eller plushusbyggnader.

Hållbara materialval

Vårt byggmaterial väljs med hänsyn till miljöbelastning och till att skapa en sund och bra inomhusmiljö för de boende.

Modern teknik

Våra hus byggs alltid med en modern teknik som möjliggör hög funktionalitet och låga driftskostnader.

Återvinning & Resurseffektivisering

Vi verkar för att optimera materialåtgången på arbetsplatsen och har en målsättning att kunna källsortera minst 80% av allt som slängs. I våra hus återfinns alltid flera kärl för sopsortering, samt specifika rum för källsortering för att underlätta för de boende att göra rätt och leva miljövänligt.

Social & Ekologisk balans

I våra projekt planerar vi redan i projekteringsstadiet in hur vi ska verka för en social balans och ekologisk mångfald i kvarteret.

Miljö- och kvalitetsledning

Vår byggprocess är certifierad enligt BF9K- ett lednings och produktcertifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Klicka här för att läsa mer.

Miljo-kvalitetsledning_NY