Om oss

Åke Sundvall, med rötter från Dalarna, startade sitt byggföretag i Stockholm 1942. Verksamheten bedrevs under den första tiden i blygsam skala med nyproduktion av bostadshus, men växte i takt med företagets rykte om hög byggkvalitet och ansvarstagande. Den första större entreprenaden räknades hem vid köksbordet år 1945 i konkurrens med över 25 andra byggföretag. Det var den nya utrikeshallen på Bromma flygplats.

ake_sundvall_topp

Vi är stolta över att vi från starten år 1942 fram till idag har byggt cirka 6000-7000 bostäder (lägenheter och småhus) samt flertalet kontorsfastigheter, hotell, restauranger, skolor mm såsom exempelvis; Spånga Gymnasium, flertalet av Tore Wretmans restauranger (exempelvis Riche, Operakällaren, Stallmästargården). Många av HSB och allmännyttans bostäder har också blivit byggda av Åke Sundvall genom åren.

Åke Sundvall idag

Verksamheten har alltid fokuserats geografiskt till Storstockholm men har utökats med åren till Öresundsregionen och Uppsala län. I Öresundsregionen verkar dotterbolaget Sundprojekt som bedriver projektutveckling med många spännande bostäder på flertalet orter i regionen.

Kvalitetstänkande och personligt engagemang har alltid varit företagets ledstjärna. Vi bygger och tar hand om hus som ska hålla länge, som sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. I våra bostadsprojekt utgår vi från varje plats unika förutsättningar för att skapa den byggnad som tillför staden största möjliga värde i form av arkitektur, boendemiljö och social och ekologisk hållbarhet.

Familjen Sundvall i bolaget Åke Sundvall

Nu inne på vår tredje generation är Åke Sundvall ett familjeföretag med verksamhet inom traditionell entreprenadverksamhet, nyproduktion av bostäder i egen regi samt förvaltning av våra egna bostads- och kontorsfastigheter. Det faktum att vi är ett familjeföretag gör oss flexibla och snabbfotade, något som är en stor fördel i dagens samhälle.

Totalt är vi ca 80 medarbetare på Åke Sundvall och vi växer hela tiden i takt med att vi får förtroende att bygga stad i all tre områden vi verkar i.