Frågor och svar

Vår ambition är att det ska vara enkelt att bo i en Åke Sundvall-lägenhet.

Frågor och svar för hyresgäster

Du betalar ingen insats för din lägenhet och har möjlighet att flytta med tre månaders uppsägningstid. Förutom själva bostaden, ingår värme och vatten i din hyra. Det ska även vara enkelt att hitta information om ditt boende. Därför har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får av våra hyresgäster här. Om du mot förmodan inte hittar det du söker, är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får från våra hyresgäster. Vi har delat in frågorna i tre olika kategorier:

  1. Lägenheten; här finner du svar på det som rör din lägenhet såsom e.g. hyra, brandregler, renovering mm
  2. Flytta in och ut; här finner du svar på allt det som rör själva inflyttningen och utflyttningen
  3. Uthyrning, överlåtande och byte; här hittar du information kring uthyrning, överlåtelse och byte av lägenhet

Om du inte hittar svaret på din fråga här går det bra att maila eller ringa oss så ska vi göra vårt bästa för att svara på dina frågor!


 

 

Lägenheten

Vem ringer jag när något är fel?

För boende i Tensta Torn:
Gör felanmälan via Mina Sidor

För boende i övriga fastigheter:
Kontakta Loudden AB
Telefon: 08-545 415 54 (må-to kl 08:00-16:30, fre 08:00-16:00. övrig tid telefonsvarare)
Mail: felanmalan@loudden.se

När ska hyran betalas?

Hyran betalas i förskott, senast sista vardagen före kalendermånadens början.

Jag kan inte hitta min hyresavi, hur får jag en ny?

Hör av dig till oss på hyran@akesundvall.se så ordnar vi en ny.

Vem betalar om något går sönder?

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t.ex. externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är det ditt ansvar. Du är med andra ord ansvarig för skador i lägenheten, oavsett vem som förorsakat dem.

Vilka renoveringar får jag göra själv?

Måla om och tapetsera: Förutsatt att arbetet blir fackmannamässigt utfört, har du rätt att måla om eller tapetsera i din lägenhet. Du behöver ha i åtanke att resultatet, t.ex. färg och form, ska kunna accepteras av framtida hyresgäster. Om målningen eller tapetseringen inte möter kraven riskerar du att bli skyldig att återställa lägenheten när du flyttar ut.
Persienner, golv och våtutrymmen: Du ska alltid kontakta Åke Sundvall innan du sätter igång med något arbete i lägenheten. Det gäller speciellt om du vill lägga golv eller heltäckningsmatta, sätta in persienner eller förändra våtutrymmena. Du har inte rätt att göra ändringar i planlösningen eller ingrepp i el- eller vattenledningar.
Tvätt- och diskmaskin: Du får inte montera tvätt- eller diskmaskin på egen hand. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Därför får el- och rörinstallationer bara utföras av fackman med behörighet.

Jag störs av mina grannar, vad gör jag då?

I första hand, försök att ta kontakt med din granne. En personlig kontakt skapar en god grannsämja. Om det inte hjälper kontaktar du fastighetsförvaltaren. En störande hyresgäst riskerar att förlora sin lägenhet.

Vilka brandregler gäller?

För din säkerhet finns vissa generella brandregler i flerfamiljshus:
Lägenheten: Brandfarliga varor, t.ex. gasol och bensin får inte förvaras i lägenheten, på balkongen eller i ditt vinds- eller källarförråd. Brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Som lägenhetsinnehavare, ansvarar du själv för testning. Om brandvarnaren inte fungerar ska du kontakta felanmälan.
Allmänna utrymmen: Blinkande lysrör ska omedelbart felanmälas så att de kan åtgärdas så snabbt som möjligt. Tobaksrökning i allmänna utrymmen är inte tillåten. Det är inte tillåtet att elda på balkongen eller i allmänna utrymmen. Dörrar till eller från allmänna utrymmen får inte lämnas öppna eller blockeras. Cyklar ska vara parkerade i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrummet så att de inte står i vägen vid en utrymning. I garaget får enbart bilar parkeras. Det går bra att ha en reservdunk inne i bilen, men all annan typ av förvaring t.ex. brandfarliga varor, däck med mera får inte förekomma i anslutning till din garageplats.
Utrymmesvägar, såsom gångar i källare och vind, får inte blockeras och ska hållas fria från gods. Barnvagnar förvaras i avsett utrymme eller i lägenheten. Returpapper och grovsopor lämnas till återvinning eller på anvisad plats i fastigheten.
Barvagnar får inte förvaras i trapphuset.

Flytta in och ut

Hur lång är uppsägningstiden?

När du väljer att säga upp ditt kontrakt får du vanligtvis räkna med tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden för lägenheten samt parkering/garage finns specificerad i kontraktet och räknas i hela kalendermånader.
Skriftlig uppsägning skickas till:
 Åke Sundvall Fastighets AB, 
Box 2066, 
161 02 Bromma

När måste jag flytta ut?

Du måste lämna lägenheten senast dagen efter att hyrestiden har löpt ut. Den nya hyresgästen ska ha tillgång till lägenheten från klockan 12.00 denna dag. Om den sista dagen i hyrestiden inträffar en lördag, söndag eller helgdag ska lägenheten vara tillgänglig nästföljande vardag.

Hur gör jag en flyttanmälan?

I samband med flytten kan du anmäla din adressändring hos Svensk Adressändring. Här kan du också beställa eftersändning eller lagring av post. Glöm inte att även flytta ditt elabonnemang.

Vilken uppsägningstid gäller vid dödsbo?

En kalendermånad om uppsägningen sker inom en månad efter dödsfallet.
Tre kalendermånader om uppsägningen sker efter en månad efter dödsfallet.
Skriftlig uppsägning skickas till:
 Åke Sundvall Fastighets AB
, Box 2066
, 161 02 Bromma. Uppsägningen ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare eller av den som har fullmakt att företräda dödsboet. Glöm inte att bifoga registerutdrag som styrker dödsbodelägarna.

Uthyrning, överlåtande och byte

Administrerar Åke Sundvall en egen kö till lägenheterna?

Vi har inget eget kösystem utan du finner våra eventuella vakanser hos Stockholms Bostadsförmedling. Vi önskar dig lycka till i ditt sökande.

Vilka regler gäller vid uthyrning i andra hand?

För att hyra ut i andra hand krävs tillstånd från Åke Sundvall. Du har rätt att hyra ut i andra hand på grund av beaktningsvärda skäl, t.ex. studier eller arbete på annan ort. Du som har förstahandskontraktet är ansvarig för hyresavtalet, att hyran kommer in i tid samt att lägenheten inte tar skada under uthyrningsperioden. Vi som hyresvärd har ingen relation till din andrahandshyresgäst. Om du hyr ut lägenheten i andra hand utan vårt godkännande riskerar du att förlora ditt kontrakt. Kontakta oss för ansökan om andrahandsuthyrning.

Jag skulle vilja byta min lägenhet, hur går jag till väga?

Som hyresgäst med förstahandskontrakt har du rätt att byta din lägenhet. Lägenhetsbytet måste godkännas av Åke Sundvall samt av den/de hyresvärdar som är involverade i bytet. Har du hittat någon att byta med? Kontakta oss så skickar vi en blankett för lägenhetsbyte.

Kan jag överlåta mitt hyreskontrakt till en vän eller familjemedlem?

Nej, ditt hyreskontrakt kan inte överlåtas till en annan person.

Vanliga frågor