För leverantörer

Åke Sundvall bygger med omtanke om människorna, husen och kvarteren. Vilka leverantörer vi samarbetar med är en av flera faktorer som påverkar vår förmåga att leva upp till våra höga krav, därför väljer vi leverantörer med stor noggrannhet.

För leverantörer

Åke Sundvall har skrivit under Sveriges Byggindustriers uppförandekod. Denna uppförandekod syftar till att stärka förutsättningarna för en attraktiv byggbransch genom att motverka olämpligt agerande i branschen och inom företaget. Våra leverantörer förväntar vi lever upp till vad som skrivs i denna uppförandekod. Åke Sundvall är även certifierade enligt BF9K vilket medför att våra leverantörer också arbetar i enlighet med denna. Läs mer om vår BF9K certifiering här. Dessutom förväntar vi oss att våra underentreprenörer och de bemanningsföretag vi samarbetar med uppfyller kraven enligt UE 2015, arbetsvillkor för underentreprenörer och bemanningsföretag utgivna av Sveriges Byggindustrier.

På våra byggarbetsplatser följer vi systemet för elektroniska personalliggare, ID06. Detta medför att våra leverantörer omfattas av dessa bestämmelser när de befinner sig på någon av våra byggarbetsplatser. Läs mer om ID06 här.

Åke Sundvall tillämpar e-fakturering till alla sina leverantörer.