Kv Vallonsmidet 7
Karlsbodavägen 9-11, Bromma

Kontors- och industrifastighet
Uthyrbar yta 5800 kvm

Kv Lindarna
Alviksvägen 43, Bromma

Kontorsfastighet
Uthyrbar yta 450 kvm

Kv Geten 17
Döbelnsgatan 64, Stockholm

Bostads- och kontorsfastighet
Bostäder 1100 kvm
Kontor mm 1430 kvm
Garage 15 platser

Kv Vingråen 9
Drottninggatan 81A/Kammakargatan 42, Stockholm

Bostads- och kontorsfastighet
Bostäder 1000 kvm, lokaler 800 kvm

Kv Pandora 5
Västerlånggatan 38/Skräddargränd 2A och 2B, Stockholm

Bostads-, kontors- och butiksfastighet
Bostäder 1150 kvm, lokaler 400 kvm

Kv Viggen 20
Brännkyrkagatan 56, Stockholm

Bostadsfastighet
Bostäder 1370 kvm, Lokaler 270 kvm
Garage 30 platser

Kv Fågelbärsträdet 10
Pontonjärgatan 1, Stockholm

Bostadsfastighet
Bostäder 2100 kvm
Lokaler 200 kvm

Kv Rensnålen 2
Essinge Brogata 13, Stockholm

Bostadsfastighet
Bostäder 1430 kvm
Lokaler 150 kvm