Fokusgrupper

Åke Sundvall har en vision om att skapa stadens mest omtyckta områden; kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter utvecklas och trivs. För att nå denna vision måste vi hela tiden ställa oss frågan vad som passar bäst att bygga på varje enskild plats.

Hur ser platsen ut?

Hur rör sig människor i området och hur kan vi genom vårt byggprojekt göra att området blir än bättre, vackrare och mer hållbart?

Vad är viktigt för att trivas i huset och området?

Vilken funktionalitet är bäst och vilka boendekvalitéer är viktigast?

Detta är några av de tusentals frågor vi ställer oss själva och löser tillsammans med våra medbyggare för att skapa det rätta projektet för varje enskild plats.

Ett sätt att få in tankar och idéer är att genomföra så kallade Fokusgrupper vilket vi ibland genomför i våra olika projekt. En Fokusgrupp innebär att vi bjuder in personer som visat intresse för ett visst projekt att vara med och tycka till om allt från utformning, boendekvalitéer till funktionaliteter.

Denna feedback är viktig för oss för att skapa just det som gör att människor och verksamheter trivs och utvecklas och för att skapa hem som är hållbara över tid. Läs mer om innebörden av en Fokusgrupp på wikipedias hemsida


Vanliga frågor