Academica

Se alla bilder
Anmäl intresse

ACADEMICA

Åke Sundvall AB har som en del i nätverket Stockholmsbyggmästarna tilldelats en tidig markreservation i Stockholms framtida kunskapsnav.

Åke Sundvall AB har som en del i Stockholmsbyggmästarna tilldelats en tidig markreservation av exploateringsnämnden. Markreservationen till Stockholmsbyggmästarna gäller cirka 300 bostäder i området öster om Valhallavägen mellan Roslagstull och KTH – ett område med stora utvecklingsmöjligheter mitt i Stockholms kunskapsnav.

I exploateringskontoret och stadsbyggnadskontorets analys för området bedöms att området kan rymma mellan 500 – 800 bostäder. Ett 20-tal byggherrar har inkommit med ansökningar om markanvisning inom området. En av dem är Stockholmbyggmästarna som i samarbete med Utopia Arkitekter har tagit fram ett förslag kallat Academica.

Om förslaget ”Academica”

Academica är utformat som ett nav i vetenskapsstaden omgivet av Universitetet, KTH och Karolinska med inriktning på student- och forskarbostäder, forskning, utbildning och företagande. Grundtanken med Academica är att närma sig visionen om Stockholm som en ledande kunskapsregion – en vision som idag hotas av bostadsbrist.

Förslaget innehåller cirka 1000 – 1200 bostäder, kulturella verksamheter, lokaler för nyföretagande och kommersiell service och rekreationsfunktioner som stärker Nationalstadsparkens tillgänglighet och koppling till övriga staden.

Beslutet om områdets utformning, innehåll och gestaltning fattas först efter att stadsbyggnadsnämndens program för området är på plats.

Stockholmsbyggmästarna – samlad tradition och erfarenhet

Stockholmbyggmästarna är ett nätverk bestående av elva mindre till medelstora byggföretag som alla har en mycket stark och långsiktig förankring i Stockholm.

Genom en mångfald av upplåtelseformer och varierande utformning av bebyggelsen, skapar Stockholmsbyggmästarna den typ av omväxlande miljö som återfinns i Stockholms mest uppskattade områden.

Även förslaget Academica påminner med sina små kvarter och passager om klassiska stockholmsmotiv, så som Norr Mälarstrand eller Skeppsbron i Gamla Stan. Med Stockholmsbyggmästarnas och Utopia Arkitekters förslag kan en viktig del av Valhallavägen återfå sin forna karaktär som en av Stockholms paradgator. Läs mer om Stockholmsbyggmästarna

Mer information om projektet kommer läggas ut framöver.

Projektinformation

Antal lägenheter: 300
Boendeform: Lägenheter
Ort: Stockholm
Arkitekt: Utopia
Anmäl intresse
Visa närliggande: