Norra Rosendal, Kv Doktoranden

Anmäl intresse

Ett hållbart alternativ

Åke Sundvall planerar att bygga cirka 150 bostadsrätter i den norra delen av stadsdelen Rosendal i Uppsala med stort fokus på energiprestanda och inomhusklimat. Lägenheterna varierar i storlek, från 1 RoK till 4 RoK fördelade på fyra huskroppar.

En bra boendemiljö karaktäriseras av att det finns utrymme för spontana möten och olika aktiviteter. Det har vi tagit fasta på när vi utformat utemiljön runt våra bostäder, dvs mellanrummet. Det blir en naturlig innergård som kommer planeras för att möta varandra till exempel vid odlingslådorna eller i föreningslokalen som kommer att finnas vid det lilla torg i gatukorsningen i sydväst. Vår erfarenhet är att mötesplatser leder till trygghet och välmående.

Vi tror att bra, genomtänkta miljöer och välbyggda klimatsmarta bostäder underlättar för en hållbar livsstil. Det är vår ledstjärna i arbetet med utveckling av våra bostäder i norra Rosendal!

Produktionsstart är beräknad till kvartal 4 2020.

Illustrativ bild av Kv Doktoranden.

Projektinformation

Antal lägenheter: ca 150
Storlek: 1-4 Rok
Tävlingsarkitekt: Belatchew
Projektarkitekt: KOD
Plats: Norra Rosendal
Preliminär produktionsstart: Kvartal 4 2020
Anmäl intresse
Visa närliggande:

Kontakt

Ulrika Lindencrona

Ulrika Lindencrona

Projektledare


08-505 580 00