STREJKEN ÄR ÖVER
Natten mellan 17-18 april kom Sveriges Byggindustrier och Byggnads överens och strejken är nu avblåst.

Under de närmaste veckorna kommer vi att utreda vilka eventuella konsekvenser strejken har haft på våra entreprenader. Så snart vi har utrett detta kan vi meddela eventuellt berörda kunder.

INFORMATION ANGÅENDE PÅGÅENDE STREJK
Svenska Byggnadsarbetarförbundet har idag verkställt stridsåtgärder inom Byggavtalets område vilket direkt eller indirekt kan innebära förseningar på våra entreprenader.

Vi kan för närvarande inte fastställa om, när och i vilken omfattning strejken kommer att påverka kontraktstiderna i entreprenaderna. Här kommer vi löpande att informera om hur strejken påverkar våra entreprenader.

Mer information om parterna i strejken kan man läsa på:

www.sverigesbyggindustrier.se

www.byggnads.se