Stenbrottet

STENBROTTET

Ett slitet och pensionerat kontorshus från 1970-talet fick genom försorg av Åke Sundvall Fastighets AB nytt liv tack vare omvandlingen till 22 stycken attraktiva bostadsrättslägenheter.

År 2004 fick Åke Sundvall Fastighets AB möjligheten att köpa Kv Stenbrottet på Huvudstagatan i Solna. Fastigheten huserade endast en hyresgäst och var i övrigt tomt. Med hänsyn till fastighetens lugna läge och närhet till vatten, Solna centrum och Stockholms innerstad fann Åke Sundvall Fastighets AB en stor potential i att omvandla denna kontorsfastighet till bostadsrätter.

I samarbete med Kristian Lindgren Arkitektkontor så inleddes sålunda denna omvandling och 2005 innehöll denna tidigare slitna och pensionerade kontorsfastighet 22 st attraktiva bostadsrättslägenheter. Dess yttre och inre positiva förvandling medförde att projektet nominerades som en av tre kandidater till Solna Stadsmiljöpris 2006.

Projektinformation

Antal bostäder: 22
Ort: Solna
Arkitekt: Kristian Lindgren
Visa närliggande: