Välkommen till
Åke Sundvall

Ända sedan Åke Sundvall grundades för drygt 80 år har vi med själ, hjärta och gediget kunnande strävat efter att skapa stadens mest omtyckta områden. Att skapa stadens mest omtyckta områden – kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter utvecklas.

Verksamheten

Åke Sundvall, med rötter från Dalarna, startade sitt byggföretag i Stockholm 1942. Verksamheten bedrevs under den första tiden i blygsam skala med nyproduktion av bostadshus, men växte i takt med företagets rykte om hög byggkvalitet och ansvarstagande. Den första större entreprenaden räknades hem vid köksbordet år 1945 i konkurrens med över 25 andra byggföretag. Det var den nya utrikeshallen på Bromma flygplats.

Vi tror på kvalitetstänkande och personligt engagemang. I våra projekt utgår vi från varje plats unika förutsättningar för att skapa den byggnad som tillför staden största möjliga värde i form av arkitektur, boendemiljö och social och ekologisk hållbarhet.

Åke Sundvall idag

Nu inne på vår tredje generation är Åke Sundvall ett familjeföretag med verksamhet inom traditionell entreprenadverksamhet, nyproduktion av bostäder i egen regi samt förvaltning av våra egna bostads- och kontorsfastigheter. Det faktum att vi är ett familjeföretag gör oss flexibla och snabbfotade, något som är en stor fördel i dagens samhälle.

Verksamheten har alltid fokuserats geografiskt till Storstockholm men har med åren utökats till Öresundsregionen och Uppsala län. I Öresundsregionen verkar dotterbolaget Sundprojekt som bedriver projektutveckling med många spännande bostäder på flertalet orter i regionen. Vill du veta mer om Sundprojekt, kommer du till deras hemsida här.

Totalt är vi ca 65 medarbetare på Åke Sundvall och vi växer i takt med att vi får förtroende att bygga stad i alla tre områden vi verkar i.

För att se de bostäder vi bygger och planerar för att bygga just nu, klickar du här.

Affärside

Vi bygger och tar hand om hus som får
människor och staden att må bra.

Vision

Att skapa stadens mest omtyckta områden – kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter utvecklas.

Värderingar

Allt vi skapar genomsyras av vår devis ”Byggt av Omtanke” och det personliga engagemanget.

Se filmen om Åke Sundvall.

80 år av Omtanke

Årsberättelsen 2022

Åke Sundvall i siffror

Vi har en omtanke om affären. Att våra uppdragsgivare, kunder, samarbetspartners och leverantörer känner att de gör en trygg och långsiktig överenskommelse med ett pålitligt företag. Vi vill vara en långsiktigt finansiellt stabil organisation, därför beaktar vi de finansiella riskerna och möjligheterna vid varje affärsbeslut vi tar.