Välkommen till
Åke Sundvall

Ända sedan Åke Sundvall grundades för drygt 80 år har vi med själ, hjärta och gediget kunnande strävat efter att skapa stadens mest omtyckta områden. Kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter kan växa och utvecklas.

Verksamheten

Åke Sundvall, med rötter från Dalarna, startade sitt byggföretag i Stockholm 1942. Verksamheten bedrevs under den första tiden i blygsam skala med nyproduktion av bostadshus, men växte i takt med företagets rykte om hög byggkvalitet och ansvarstagande. Den första större entreprenaden räknades hem vid köksbordet år 1945 i konkurrens med över 25 andra byggföretag. Det var den nya utrikeshallen på Bromma flygplats.

Vi tror på kvalitetstänkande och personligt engagemang. I våra projekt utgår vi från varje plats unika förutsättningar för att skapa den byggnad som tillför staden största möjliga värde i form av arkitektur, boendemiljö och social och ekologisk hållbarhet.

Åke Sundvall idag

Nu inne på vår tredje generation är Åke Sundvall ett familjeföretag med verksamhet inom traditionell entreprenadverksamhet, nyproduktion av bostäder i egen regi samt förvaltning av våra egna bostads- och kontorsfastigheter. Det faktum att vi är ett familjeföretag gör oss flexibla och snabbfotade, något som är en stor fördel i dagens samhälle.

Verksamheten har alltid fokuserats geografiskt till Storstockholm men har med åren utökats till Öresundsregionen och Uppsala län. I Öresundsregionen verkar dotterbolaget Sundprojekt som bedriver projektutveckling med många spännande bostäder på flertalet orter i regionen. Vill du veta mer om Sundprojekt, kommer du till deras hemsida här.

Totalt är vi ca 70 medarbetare på Åke Sundvall och vi växer hela tiden i takt med att vi får förtroende att bygga stad i alla tre områden vi verkar i.

För att se de bostäder vi bygger och planerar för att bygga just nu, klickar du här.

Affärside

Vi bygger och tar hand om hus som får
människor och staden att må bra.

Vision

Att skapa stadens mest omtyckta områden – kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor och verksamheter utvecklas.

Värderingar

Allt vi skapar genomsyras av vår devis ”Byggt av Omtanke” och det personliga engagemanget.

Se filmen om Åke Sundvall.

80 år av Omtanke

Årsberättelsen 2021

Åke Sundvall i siffror

Vi har en omtanke om affären. Att våra uppdragsgivare, kunder, samarbetspartners och leverantörer känner att de gör en trygg och långsiktig överenskommelse med ett pålitligt företag. Vi vill vara en långsiktigt finansiellt stabil organisation, därför beaktar vi de finansiella riskerna och möjligheterna vid varje affärsbeslut vi tar.

2021

Intäkter, Mkr 358,2

Rörelseresultat, Mkr 53,8

Rörelsemarginal, % 15%

 

Balansomslutning, Mkr 1053,5

Räntabilitet på eget kapital, % 16,4%

Soliditet, % 31,2%

 

Byggstarter, antal 36

Färdigställda bostäder 11

Intäkter, Mkr 357,8

Rörelseresultat, Mkr 26,9

Rörelsemarginal, % 7,5%

 

Balansomslutning, Mkr 987,8

Räntabilitet på eget kapital, % 7,7%

Soliditet, % 35,2%

 

Byggstarter, antal 33

Färdigställda bostäder 90

Intäkter, Mkr 438,6

Rörelseresultat, Mkr 39,9

Rörelsemarginal, % 9,1%

 

Balansomslutning, Mkr 1139,6

Räntabilitet på eget kapital, % 9,5%

Soliditet, % 33,3%

 

Byggstarter, antal 193

Färdigställda bostäder 33

Intäkter, Mkr 547,1

Rörelseresultat, Mkr 89,0

Rörelsemarginal, % 16,3%

 

Balansomslutning, Mkr 1228,0

Räntabilitet på eget kapital, % 18,0%

Soliditet, % 35,4%

 

Byggstarter, antal 39

Färdigställda bostäder 120

Intäkter, Mkr 682,9

Rörelseresultat, Mkr 204,3

Rörelsemarginal, % 29,9%

 

Balansomslutning, Mkr 1447,6

Räntabilitet på eget kapital, % 29,1%

Soliditet, % 42,4%

 

Byggstarter, antal 543

Färdigställda bostäder 112

Intäkter, Mkr 817,9

Rörelseresultat, Mkr 52,2

Rörelsemarginal, % 6,4%

 

Balansomslutning, Mkr 1817,2

Räntabilitet på eget kapital, % 9,2%

Soliditet, % 30,1%

 

Byggstarter, antal 95

Färdigställda bostäder 101

Bostäder i produktion 578

Intäkter 794,9

Rörelseresultat 83,0

Rörelsemarginal 10,4%

 

Balansomslutning 1 625,3

Räntabilitet på eget kapital 13,9%

Soliditet 37,8%

 

Byggstarter 231

Färdigställda bostäder 457

Bostäder i produktion 330

Intäkter, Mkr 591,7

Rörelseresultat, Mkr 29,5

Rörelsemarginal 5,0%

 

Balansomslutning, Mkr 1 754,2

Räntabilitet på eget kapital 4,0%

Soliditet 34,8%

 

Byggstarter, st 168

Färdigställda bostäder, st 107

Bostäder i produktion, st 317

Intäkter, Mkr 764,5

Rörelseresultat, Mkr 42,2

Rörelsemarginal 5,5%

 

Balansomslutning, Mkr 1 721

Räntabilitet på eget kapital 5,8%

Soliditet 35,8%

 

Byggstarter, st 147

Färdigställda bostäder, st 210

Bostäder i produktion, st 315

Nettoomsättning, Mkr 597,1

Rörelseresultat, Mkr 53,6

Rörelsemarginal 8,98%

 

Balansomslutning, Mkr 1718

Räntabilitet på eget kapital 7,8%

Soliditet 37,7%

 

Byggstarter, st 168

Färdigställda bostäder, st 45

Bostäder i produktion, st 565

Nettoomsättning, Mkr 915,5

Rörelseresultat, Mkr 131,6

Rörelsemarginal 14,37%

 

Balansomslutning, Mkr 1869,5

Räntabilitet på eget kapital 17,09%

Soliditet 36,9%

 

Byggstarter, st 503

Färdigställda bostäder, st 103

Bostäder i produktion, st 744