Integritet

Personuppgiftsbehandling och integritet

Åke Sundvall värnar om din personliga integritet. Vårt mål är att alltid behandla dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla, vid var tid gällande, lagar och regler för dataskydd och integritet. För att kunna uppnå detta har Åke Sundvall bland annat en integritetspolicy som sätter ramarna för koncernens integritetsarbete och personuppgiftsbehandling.

Åke Sundvall anser att det är viktigt att du känner förtroende för oss. Därför kan du ta del av vår Integritetspolicy här.

Om du har frågor om vårt integritets- eller dataskyddsarbete är du välkommen att kontakta vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@akesundvall.se eller läsa om vårt integritetsarbete under Frågor och svar.

Åke Sundvall ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar är dels de personuppgifter som du har lämnat till oss och dels de personuppgifter som vi samlar in via våra webbplatser eller från en tredje part.

Om du vill begära att vi ska radera dina personuppgifter klickar du här och fyller i formuläret. Du kommer då få ett svarsmail som du måste svara på för att bekräfta att du verkligen vill att vi raderar dina personuppgifter.

Vanliga frågor