Åke Sundvall
Åke Sundvall
Åke Sundvall
Åke Sundvall
Åke Sundvall

Verket i Norra Rosendal, Uppsala

159 smarta och Svanenmärkta bostäder i Uppsalas nyaste stadsdel

Se projektet
Läs mer här

Nyrekryterad trio av projektchefer