Din partner i stadsutveckling

Vi projektutvecklar, bygger och förvaltar fastigheter och förfogar därför över den kunskap och de resurser som krävs för att ta helhetsansvar för varje projekt, oavsett storlek. Det resulterar inte bara i ökad trygghet för dig som beställare bygga med oss, utan bidrar också till bättre effektivitet, högre kvalitet och lägre kostnader.

En heltäckande entreprenör

På Åke Sundvall utvecklar vi projekt, styr entreprenader och förvaltar fastigheter – och det är också vad vi erbjuder våra kunder.

Vi tar oss an stora och små, hela eller delar av projekt. Och vi kan hjälpa dig med projektutveckling, projekteringsledning, inköp och kalkyl, installationsledning, förvaltning, platsledning, kundservice, hållbarhets- och kvalitetsarbete, ekonomi, entreprenadjuridik och kvalitetsledning.

Hållbarhetsarbete

På Åke Sundvall arbetar har vi en hållbar strategi. Det vill säga – vi har en strategi som omfattar all vår verksamhet och den är hållbar, för nu och kommande generationer. Vi har definierade klimatmål i linje med Science Based Targets och inför varje nytt projekt tar vi fram en miljöplan som beskriver hur projektet ska uppfylla uppsatta hållbarhetsmål och minimera miljöpåverkan samt en riskanalys med förebyggande åtgärder.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Vårt arbetssätt

Vårt dagliga arbete styrs genom vårt BKMA-certifierade verksamhetssystem: ÅSA – Åke Sundvalls Arbetssätt. Det innefattar de processer, arbetsflöden, arbetsmoment, mallar och verktyg som behövs för att vi ska leverera den produkt vi lovat. Som stöd i att definiera rätt produkt innefattar ÅSA även vårt standardiseringsarbete, Åkepedia, där vi definierar produkten utifrån materialval, produktionsmetoder och förvaltningseffektivitet.

Utifrån detta görs projektanpassning för varje projekt. Vi använder Dalux för kvalitetsstyrning, Planacy för kostnadsstyrning och PowerProject för tidplanering.

Urval av medbyggare

Vi väljer medbyggare med omsorg för att säkerställa trygga arbetsplatser och sund konkurrens i byggbranschen. Vi kräver kollektivavtal och genomför bolagskontroller för att säkerställa att företagen sköter ekonomi och momsredovisning korrekt, har rimliga nyckeltal kring antal anställda, antal ID06-kort i relation till arbetsgivaravgifter. Samt att inga oegentligheter eller vandel finns dokumenterat.

Sunda byggen

Vi arbetar proaktivt och systematiskt för att motverka arbetslivskriminalitet, skattefusk och inte minst människoexploatering på våra arbetsplatser och i vår bransch.

Några av de åtgärder vi vidtagit är digital anmälning innan inskrivning, för att säkerställa att varje person som arbetar hos oss har rätt att arbeta i Sverige och har de intyg som krävs för att genomföra arbetet på ett säkert sätt. Samtliga inskrivna på våra byggarbetsplatser ska ha genomgått vår säkerhetsintroduktion och vi har kravställer att alla som verkar på våra byggarbetsplatser ska ha genomgått Byggföretagens utbildning Safety Construction Training.

Vi genomför löpande kontroller på skalskyddets funktion och har planerade och oannonserade arbetsplatskontroller på våra byggarbetsplatser, som genomförs av en extern kontrollpart. Detta är också en viktig del för att uppfylla Bankinitiativet.

Månadsvis sammanställer vi också inloggningar på arbetsplatsen för att identifiera om något avviker från det normala.

Urval av vad vi utvecklat och byggt själva

Lediga hyresrätter

Atlas

Barkarbystaden

Hyresrätt
Lägenhet/Radhus

Antal bostäder Drygt 300

Inflytt (från och med) mars 2024

Rum 1-5 RoK

Arkitekt DinellJohansson

Miljömärkning Svanenmärkt

Läs mer och anmäl intresse
Färdigställda

Panorama

Bredäng

Bostadsrätt/Hyresrätt
Lägenhet

Antal bostäder 199

Miljömärkning Svanenmärkt

Arkitekt Södergruppen Arkitekter

Inflytt 2022 och 2023

Läs mer
Färdigställda

Granithusen

Norra Djurgårdsstaden

Bostadsrätt
Radhus

Arkitekt Andersson Arfwedson Arkitekter

Antal bostadsrätter 2 parhus

Boendeform Äganderätt med friköpt tomt

Läs mer
Färdigställda

Agnes

Fruängen

Bostadsrätt
Lägenhet

Antal bostadsrätter 45

Antal rum 1-6 rum och kök

Inflytt 2020

Arkitekt Södergruppen

Läs mer
Färdigställda

Knäckepilen

Östra Sala backe

Bostadsrätt
Lägenhet

Antal bostadsrätter 95

Antal rum 1-4 rum och kök

Inflytt 2019

Arkitekt Belatchew arkitekter

Läs mer
Färdigställda

Kvarteret Paraden

Barkarbystaden

Bostadsrätt
Lägenhet

Antal bostadsrätter 2018

Antal rum 1-5 rum och kök

Inflytt Etappvis 2016-2018

Arkitekt KOD Arkitekter

Läs mer
Färdigställda

Skagershuset

Årsta

Bostadsrätt
Lägenhet

Antal bostadsrätter 33

Antal rum 2-5 RoK

Arkitekt OWC Arkitekter

Läs mer
Lediga hyresrätter

Tensta Torn

Tensta

Studentlägenhet
Lägenhet

Antal bostäder 243

Antal rum 1-2 RoK

Arkitekt Belatchew Arkitekter

Läs mer och anmäl intresse
Lediga hyresrätter

Maja och Knekten

Gubbängen

Studentlägenhet
Lägenhet

Antal bostäder 97

Antal rum 1-2 RoK

Miljömärkning Svanenmärkt

Arkitekt Utopia Arkitekter

Läs mer och anmäl intresse
Kommande

Bruket i Klockelund

Farsta

Bostadsrätt/Hyresrätt
Lägenhet

Antal bostadsrätter ca 42

Antal hyresrätter ca 82

Preliminär inflytt Q3 2025

Arkitekt Bergkrantz

Miljömärkning Svanenmärkt

Läs mer och anmäl intresse
Vi är BKMA-certifierade

Vi är BKMA-certifierade

Vi har sedan 2018 Svanenmärkt våra egenutvecklade projekt.

Vi har sedan 2018 Svanenmärkt våra egenutvecklade projekt.

Vi har intern kompetens och erfarenhet av BREEAM

Vi har intern kompetens och erfarenhet av BREEAM

Vi bygger också enligt Miljöbyggnad Silver

Vi bygger också enligt Miljöbyggnad Silver

Omtanke om kommande generationer och de som bor i husen

Vi har sedan 2018 Svanenmärkt våra egenutvecklade projekt. Detta ger oss en tredjepartsgranskad
kvalitetsstämpel på vår byggnation samt ett standardiserat och strukturerat sätt att inkludera hållbarhetsaspekter i såväl byggprocess som det slutliga resultatet.

Genom Svanens kriterier arbetar vi systematiskt med såväl materialval, energieffektivitet, inomhusmiljö,
ekologiska värden, klimatpåverkan och mycket mer. Vår bedömning är att Svanen är ett starkt och välkänt varumärke som tydligt kommunicerar till våra bostadsköpare och hyresgäster vad de kan förvänta sig av märkningen.

Vi arbetar även med fler branschledande miljömärkningar och vi bygger också enligt Miljöbyggnad samt har både intern kompetens och erfarenhet av miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Byggt av omtanke_Webb