Genom åren har vi utfört ett stort antal till- och ombyggnationer där vi bland annat omvandlat kontorsfastigheter till bostäder.