Kv 21 Barkarbystaden

Anmäl intresse

På ett av Barkarbystadens mest attraktiva platser mitt emot nya tunnelbanestationen kommer Åke Sundvall att skapa ett attraktivt bostadskvarter med blandade upplåtelseformer samt stort kommersiellt innehåll i gatuplan. 

Tillsammans med Dinell Johansson har vi utvecklat ett attraktivt kvarter med bostadsrätter, äganderätter och hyresrätter. I bottenplan återfinns en medelstor dagligvarubutik samt flertalet lokaler för mindre butiker i fronten mot Barkarbyvägen och det planerade Sveatorget.

Kvarteret kommer att ha en stor grön gård 1 trappa upp från gatan dit enbart de boende har tillträde. Gården har noga planerats för att skapa plats för såväl socialt umgänge som rekreation.

Kvarteret ska innehålla

  • Ca 300 bostäder: hyresrätter, bostadsrätter och ägandelägenheter
  • En medelstor dagligvarubutik
  • Lokaler för mindre butiker i fronten mot Barkarbyvägen och Sveatorget

Sedan många år tillbaka har Åke Sundvall ett stort engagemang i Barkarbystaden. Kvarteret kommer kunna bidra till ett rikt stadsliv med många olika typer av verksamheter där dagligvarubutiken blir kvarterets kommersiella ankare.

På denna sida kommer vi löpande att uppdatera informationen om projektet.

Projektinformation

Antal bostäder: ca 300
Upplåtelseform: Bostadsrätt, Äganderätt, Hyresrätt
Arkitekt: Dinell Johansson
Kommersiella ytor: Lokaler för mindre butiker samt daglivarubutik
Projektstart: Hösten 2021
Storlek på bostäder: 1-5 RoK
Anmäl intresse