Barkarbystaden, en plats där framtiden växer fram

I Barkarbystaden bor du där framtiden formas. Med sitt tillgängliga läge knyts alla städer runt Mälaren ihop genom infrastruktursatsningar på regionaltåg, tunnelbana och Förbifart Stockholm. Över tid planeras det för att bygga 30 000 nya bostäder och med det kommer också nya kontorsetableringar, utökad stadsmiljö och ett upplevelserikt kultur- och friluftsliv.

Atlas i Barkarbystaden
Kommande

Atlas

Barkarbystaden

Bostadsrätt/Hyresrätt
Lägenhet/Radhus

Antal bostäder Drygt 300

Preliminär inflytt 2024

Rum 1-5 RoK

Arkitekt Dinell Johansson

Miljömärkning Svanenmärkt

Läs mer och anmäl intresse
Kommande

Kvarter 7&9

Barkarbystaden

Bostadsrätt/Hyresrätt
Lägenhet

Antal bostäder Drygt 500

Miljömärkning Svanenmärkt

Bostadstyp Bostadsrätt, hyresrätt och ägandelägenheter

Arkitekt BAU

Läs mer och anmäl intresse
Färdigställda

Barkarby hage

Barkarbystaden

Bostadsrätt
Lägenhet

Antal bostadsrätter 54

Antal rum 2-5 RoK

Arkitekt Arkitektmagasinet

Läs mer

Varför köpa bostad i Barkarby?

De expansiva planerna för Barkarbystaden vittnar om en plats för framtiden. Här planeras det för 30 000 nya bostäder och med det följer satsningar för ett hållbart liv i form av infrastruktur, arbeten, vård och omsorg samt kultur.

Bakarbystadens historia

Där den moderna Barkarbystaden idag växer fram kan man se spår från forna tider, då såväl Järfälla kyrka, Barkarby torg och Tingshuset ligger kvar på platsen. Ända sedan bronsålder har det bott människor här, vilket bland annat går att utläsa från fornlämningar i området. Under 1900-talet har området till stor del fungerat som flygfält för både militärt och privat behov och varit ett centrum för flygutvecklingen i Sverige. De första utrikesflygningarna från Sverige lättade 1919 från Barkarby flygfält och destinationen var då Helsingfors och Berlin. I och med att Bromma flygplats invigdes 1936 flyttades all trafikflyg dit. Från 1938 tjänade flygfältet Kungliga Svea Flygflottilj, som i nutid kallas Kungliga Svea flygkår, som la ner sin verksamhet 1974.  Då blev flygfältet återigen öppet för civilt bruk innan det stängdes helt 2010.

Kommunikationer till och från 

Det är ingen slump att det satsas i Barkarbystaden, med det strategiska läge som området har som sammankopplar den norra och södra delen av Stockholms län. Här blir det en naturlig knytpunkt genom E4an och E18 möts, en ny regionaltågsstation öppnar och genom förlängningen av blå linjen med två tunnelbanestopp i Barkarby.

Redan idag finns stora satsningar på kollektivtrafiken, bland annat genom Sveriges första elektroniska BRT-linje. BRT är en förkortning av Bus Rapid Transit och kan enklast liknas vid en tunnelbana ovan jord, den drivs av el och släpper således varken ut avgaser eller skapar buller. Restiden blir kortare tack vare täta avgångar, hög kapacitet av passagerare och egna körfält.

De självkörande bussarna som trafikerar Barkarbystaden går även de på el och kör därför tyst och utan att påverka luftkvalitén. På sikt ska invånarna i Barkarbystaden kunna beställa en transport från det egna hemmet direkt till närmsta busshållplats eller tunnelbanestation.

I Barkarby finns också ett väl utbyggt bilpool med klimatsmarta elbilar, vilket innebär att du utan att äga egen bil enkelt har tillgång till bil.

Trädtoppar

Järvafältets naturreservat

Barkarbystaden växer fram längs med Järvafältets naturreservat som erbjuder fina stigar att vandra på, vacker skog att springa i och fina cykelutflykter. På hösten finns svamp och bär och för den som vill stanna och göra en eld finns flera iordningsställda eldstäder, perfekt för en familjeutflykt eller ett tillfälle att laga mat utomhus på.
Vintertid spårar Järfälla skidklubb längdspår för den som vill åka längdskidor

Drevviken_fiske_webb
Till Säbysjön går det att cykla på cirka 15 minuter, perfekt för den som vill fiska, bada eller skåda fåglar. Säbysjön är välkänd fågelsjö som erbjuder stor variation i artrikedom. Vintertid fryser sjön relativt snabbt och är ett uppskattat utflyktsmål bland skridskoåkare.<br />