Åke Sundvall bygger om

Åke Sundvall bygger om

Åke Sundvall AB har beslutat att slå samman sina två dotterbolag Åke Sundvall Byggnads AB och Åke Sundvall Projekt AB till ett gemensamt bolag under namnet Åke Sundvall Byggnads AB. Genom sammanslagningen tas tydligare ställning till att Åke Sundvall Byggnads AB vill stärka sin position på marknaden som ett etablerat byggföretag som både utvecklar och bygger.


De senaste åren har Åke Sundvall vuxit med många nya utvecklingsprojekt, externa entreprenaduppdrag och nu senast i raden ett avtal med Uppsala Kommun om att bygga 500 hyresrätter med start 2017.

Sammanslagningen är en tydlig signal till marknaden att Åke Sundvall Byggnads AB stärker sin position som ett byggföretag som både bygger och utvecklar. Genom att konsolidera de två bolagen frigörs tid som kan läggas på att erbjuda marknaden, staden och alla enskilda individer det vi siktar på; Stadens mest omtyckta områden.

”Nu är vi alla en del av ett större och konkurrenskraftigare byggföretag, vilket vi tror är roligt inte bara för alla medarbetare vi har idag, utan också lockande för de som är intresserade av att byta till något nytt” säger Stefan Martinsson, blivande vice VD och Affärsområdeschef Entreprenad.

”Denna sammanslagning är en naturlig följd av hur vi arbetat de senaste åren. Vårt fokus på bostadsutveckling, arkitektur och kvalitet har gjort att vi vuxit snabbt och behovet att konsolidera för att skapa ett effektivare samarbete blir än viktigare nu” säger Johan Lins, blivande vice VD och Affärsområdeschef Projektutveckling.

”Detta ger oss en helintegrerad process genom projektinitiering, projektering och byggnation till eftermarknad i samma bolag vilket underlättar för såväl finansieringsplanering som lönsamhetsuppföljning och ett effektivt samarbete” säger Martin Sundvall, blivande VD i Åke Sundvall Byggnads AB.

Den nya organisationen träder i kraft 1 januari 2016.

För mer information:

Martin Sundvall, VD, tfn 08-505 580 04

Hanna Lindskog, Chef Kommunikation & Marknad, tfn 08-505 580 05