Åke Sundvall erhåller markanvisning för 120 hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

Åke Sundvall erhåller markanvisning för 120 hyresrätter i Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden har Åke Sundvall erhållit en markanvisning att bygga ca 120 hyresrätter samt en förskola med fyra avdelningar.


I Tjärkajen som är en del av planområdet Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden ska Åke Sundvall uppföra ca 120 hyresrätter. Utöver detta kommer vi även att bygga en förskola med plats för fyra avdelningar.

Etappen ligger utmed Husarviken och Värtan och gränsar till Gasverket som blir ett nav för kultur och upplevelser men också stadsdelsservice. På andra sidan Husarviken ligger nationalstadsparken med sina stora grönområden. Åke Sundvalls kvarter kommer att ligga nära angränsande till den så kallade ”Vattenarenan”.

– Vi ser fram emot att ännu en gång få vara med att utveckla denna fina dynamiska stadsdel. Nu tar det spännande arbetet vid med gestaltning samt ekologisk- och social hållbarhet, säger Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall Byggnads AB.

Inom Kolkajen planeras för cirka 1500 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 11000 kvm kommersiella ytor, samt parker, torg, kajer och en vattenarena. Här möter Gasverket vattnet. De gamla byggnaderna och den gamla kollossningskajen bevaras. En ny ö möjliggör attraktiva södervända kajer med möjlighet till bad och fler lägenheter i vattennära läge. Planens många offentliga miljöer med olika karaktär blir goda mötesplatser, som kan locka en bred grupp boende och besökare närmast Värtans vatten.

Lägenheterna är en del av Åke Sundvalls arbete med nybyggen i Stockholm och i området som helhet planeras för utomhusbad, båthamnar, parkområden, restauranger och caféer. Det kommer göra området till en spännande och vacker plats för alla stockholmare att umgås och vistas på. Utbyggnaden i vattnet skapar också kanaler och en inre vattenbassäng som lämpar sig för olika aktiviteter.

Läs gärna mer på Stockholms Stads projektsida för Kolkajen.