Åke Sundvall i Almedalen

Åke Sundvall i Almedalen

Åke Sundvall seglade till Almedalen 2016 och efter en blåsig och guppig nattsegling angjorde vi Visby hamn tidigt söndag morgon.


Under tre intensiva dagar har Åke Sundvall fört samtal om bostadsbyggande och stadsutveckling med många personer. Många seminarier på samma tema samt angränsande utmaningar såsom digitalisering, social hållbarhet och infrastrukturfrågor har vi även inspirerats av.

Vi kan konstatera att det finns många aktörer som tillsammans vill verka för att nå målet om fler än 700.000 bostäder. Det kan också konstateras att många vill bygga socialt hållbart och många vill, liksom Åke Sundvall, bygga med en hög arkitektonisk kvalitet. Vi hoppas nu att markanvisningar och detaljplanearbetet tar fart så att Sverige får det tempo vi behöver i bostadsbyggandet!