Åke Sundvall i samarbete med ASSA ABLOY

Åke Sundvall i samarbete med ASSA ABLOY

Åke Sundvall har tecknat avtal med ASSA ABLOY Construction om att använda den nya biometriska tekniken vid inpasseringskontroll på byggarbetsplatser. Genom avtalet är Åke Sundvall ett av de första byggbolagen i Sverige med att införa denna innovativa teknik på en byggarbetsplats.


Genom biometrisk avläsning av ett fingeravtryck i kombination med ID06 stärks säkerheten på våra byggarbetsplatser ytterligare genom att enbart personer med rätt behörighet kan få tillträde till byggarbetsplatsen. Med fingeravtryck motverkas aktivt möjlighet att manipulera identiteter och kort. Ett fusk vi inte har sett hittills och under inga omständigheter vill se i framtiden heller.

– Åke Sundvall har ställt sig bakom byggmarknadskommissionen att motverka fusk och oegentligheter i byggbranschen. När vi hörde om detta nya sätt att identifiera och kontrollera att rätt personal är på våra byggarbetsplatser kändes det naturligt att ta det steget, berättar Hanna Lindskog, VD Åke Sundvall Byggnads AB.

De biometriska accesspunkterna kommer att finnas vid in- och utpasseringsgrindar samt vid andra viktiga accesspunkter dit enbart delar av våra medbyggare ska ha access.

– Det är mycket glädjande att Åke Sundvall valt ASSA ABLOY Biosites lösning för inpassering och hantering av personal på byggarbetsplatsen, säger Samuel Asarnoj affärsområdeschef för ASSA ABLOY Construction. Med biometri säkerställs att rätt person faktiskt är på byggarbetsplatsen, inte bara rätt passerkort. Lösningen hjälper Åke Sundvall att få kontroll över hela byggprocessen – data från passersystemet tillgängliggörs pedagogiskt för bolaget samtidigt som säkerheten ökar och möjligheter till fusk för oseriösa aktörer minskar.

Det första projektet där biometrisk inpassering används blir på projektet Panorama i Bredäng där Åke Sundvall i samarbete med Heba uppför bostadsrätter.

– Samarbetet med ASSA ABLOY innebär också att vi effektiviserar vår inskrivning och access till byggarbetsplatserna som ligger rätt i tiden, avslutar Hanna Lindskog.