Åke Sundvall och Heba ingår ett nytt projektsamarbete

Åke Sundvall och Heba ingår ett nytt projektsamarbete

Åke Sundvall och Heba har tecknat avtal som omfattar ett samägt bolag (50/50) med avsikt att uppföra bostadsrätter i Vårbergstoppen. Projektet är ett storgårdskvarter med en naturlig allmän naturkulle i mitten samt lummiga bostadsgårdar närmast husen.


– Att vårt samarbete med Åke Sundvall fortsätter med detta tredje gemensamma projekt på relativt kort tid är en utveckling vi värdesätter stort. Med gemensamma krafter kan vi tillföra bostäder som är hållbara och skapar trygghet för människor, säger Patrik Emanuelsson, vd på Heba Fastighets AB.

Projektet är uppdelat på två fastigheter, Viggholmen 1 och Loholmen 1. Totalt omfattar projektet cirka 300 lägenheter i varierande storlek från 1-4 rum och kök med ett underliggande garage om totalt cirka 22 500 BTA. Kvarteret ansluter till Vårbergstoppens park där Stockholms Stad just nu genomför en stor upprustning i syfte att skapa en stadspark med något för alla.

– Det känns väldigt utvecklande att fortsätta vårt samarbete med Heba även med dessa bostäder i Vårberg. Genom detta samarbete tillför vi Stockholm hållbara bostäder som utmärker sig, samspelar med naturen och får människor att må bra, säger Martin Sundvall,
vd på Åke Sundvall Byggnads AB.

Projektet har tagits fram tillsammans med OWC arkitekter och har bearbetats noga för att skapa de bostäder som tillför staden mest värde ur flera olika perspektiv. Prisvärdhet, miljömässig hållbarhet och social hållbarhet är några av de aspekter vi noggrant analyserat. Bostäderna kommer att Svanenmärkas. Planerad byggstart är till sista kvartalet 2020, byggtiden är preliminärt två år.

Genom avtalet äger parterna 50 procent vardera av projektet. Heba kommer att finansiera projektets markförvärv om ca 83 mkr. Projektets totala omfattning är cirka 600 mkr.

Avtalet är tecknat mellan dotterbolaget Heba Fastighetsutveckling AB och ÅSF3 AB.
Dialog om fler framtida projektsamarbeten med olika upplåtelseformer förs kontinuerligt mellan parterna.

Läs mer om projektet Vårbergstoppen på åkesundvall.se/vårbergstoppen

För ytterligare information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba: : 08-522 547 50, eller
Martin Sundvall, vd Åke Sundvall Byggnads AB: 08-505 580 04