Åke Sundvall tar medical co-working till Barkarbystaden

Åke Sundvall tar medical co-working till Barkarbystaden

Åke Sundvall vill i Barkarbystadens mest centrala del skapa ett centrum för hälsa, där olika typer av aktörer inom vård och hälsa på ett hållbart sätt delar på ytor och funktioner.


Det är i kvarter 9, där även entré till tunnelbanestationen Barkarbystaden finns, som vi kommer skapa en plats där hållbar friskvård står i centrum. I ett första steg tecknas därför ett samarbetsavtal med Barnsjukhuset Martina på en yta om ca 2 500 kvm fördelat på två plan. Ytterligare ca 5 000 kvm kommer förberedas för flexibla ytor och samverkan för fler goda grannar inom hälsa.

Utöver verksamheter inom vård och hälsa planeras för bostäder samt ett levande gatustråk med restauranger, caféer och annan närservice.

-Barnsjukhuset Martina ser fram emot att välkomna familjer till en ny spännande stadsdel med barnläkarmottagning, husläkarmottagning, BVC, MVC och en primärvårdsrehab. Samtliga verksamheter kommer att ha vårdavtal med Region Stockholm. Detta blir vår femte geografiska plats i Stockholm och vi planerar att ha generösa öppettider i en harmonisk miljö där kvalitet och ett bra patientbemötande står i fokus. Uppskattningsvis kommer vi ha flera hundra besökare dagligen säger Claude Kollin, vd för Barnsjukhuset Martina.

– Etableringen av ett medical co-working i Kvarter 9 ger konkreta förutsättningar att klimatsmart dela på funktioner, logistik och service för husets hyresgäster. Kvarteret och dess verksamheter drar även naturligt nytta av platsens flöden via tunnelbana i bottenvåningen och övrig kollektivtrafik intill, avslutar Sarah Segerman projektchef för kvarter 9.

Läs mer om kvarter 7-9 här.

Om Barnsjukhuset Martina

Barnsjukhuset Martina är den största barnvårdgivaren utanför sjukhusen och har vårdavtal med Region Stockholm. Martina finns på flera geografiska platser i Stockholm och den största vårdenheten finns på Sophiahemmet. Sammantaget arbetar cirka 160 personer för Martina med specialister inom de flesta områden bland annat inom astma och allergi, mage- och tarmsjukdomar, neurologiska tillstånd, hjärtutredningar, samt tillväxt- och hormonfrågeställningar med mera. Martina har även specialister inom neuropsykiatri (ADHD) och psykisk ohälsa och ett Centrum för Vikthälsa. I Järva har Martina även avtal för barn och vuxna inom öron-näsa hals och ortopedi. Läs mer på barnsjukhusetmartina.se.