Ängsnäs Glänta får Årets skönhetspris 2014

Ängsnäs Glänta får Årets skönhetspris 2014

Huddinge kommun vill genom sitt skönhetsråd värna om och utveckla den fysiska miljön i kommunen.


Vi på Åke Sundvall är väldigt stolta över att i år få mottaga denna utmärkelse för vårt projekt Ängsnäs Glänta.

Så här lät juryns motivering:

”2014 års skönhetspris går till bostadsområdet Ängsnäs Glänta med sina 83 lägenheter. Området ligger intill Lännavägen i Huddinge men har varit obebyggt under lång tid. Efter ett omfattande grundförstärkningsarbete har ett attraktivt bostadsområde vuxit fram med en behaglig skala och enhetligt formspråk och med ett gemensamt park- och vattenrum.”

Åke Sundvall Byggnads AB har tillsammans med arkitekten Joliark AB utformat området efter detaljplan av Huddinge kommun. Det trivsamma park och vattenrummet har skapats av gatu- och trafikavdelningen, och det omfattande markarbetet gjordes av Land Arkitektur AB.

Skönhetspriset

Varje är delas skönhetspriset ut till en byggnad eller anläggning som gjort Huddinge vackrare. Nomineringar kan skickas in av vem som helst och årligen utses en vinnare i november.

Oftast är förslaget aktuellt i tiden och har ställts i ordning under året, men detta är inget krav. Viktigast är att projektet, bygget, anläggningen bidragit till ett vackrare Huddinge.

På Huddinges hemsida kan man läsa mer om priset och även hur du själv går till väga för att göra en nominering.

Ängsnäs Glänta

Ängsnäs Trägårdar, Ängsnäs Park och Ängsnäs Terrass bildar tillsammans detta nya bostadsområde vid natursköna Ängsnäs Glänta som utvecklats och byggts i egen regi av Åke Sundvall. Det framväxande bostadsområdet består av 83 bostäder i form av tvåfamiljsvillor, radhus och lägenheter.

Inflyttningen till de olika delarna har skett mellan 2012-2014 var de sista lyckliga inflyttade fick tillgång till sina lägenheter nu under hösten 2014.

Ängsnäs Gläntas hemsida kan man läsa mer om projektet