Heba och Åke Sundvall bygger 600 bostäder på området Stora Sköndal i södra Stockholm

Heba och Åke Sundvall bygger 600 bostäder på området Stora Sköndal i södra Stockholm

Heba Fastighetsutveckling AB (publ) och Åke Sundvall i Stockholm AB har idag via ett gemensamägt bolag tecknat aktieöverlåtelseavtal för att bygga 600 bostäder i Framtidens Stora Sköndal, etapp 2a. Säljare är Sköndal Framtidsutveckling AB som ägs av Stiftelsen Stora Sköndal.


Aktieöverlåtelseavtalet omfattar förvärv av fyra fastighetsägande bolag i Framtidens Stora Sköndal, etapp 2a. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 486 miljoner kronor. Totalt handlar det om en investering på cirka 2 miljarder kronor.

På området Stora Sköndal i södra Stockholm ska en ny stadsdel växa fram, där hållbar livskvalitet är ledstjärna i utförandet. Den nya stadsdelen är inget vanligt bostadsutvecklingsprojekt. Det är en stadsdel som byggs med en idé om social hållbarhet och ett fokus på inkludering, mångfald och variation samt miljövänlighet. Stora Sköndal ska bli en stadsdel där många olika behov och förutsättningar ska kunna rymmas. En stadsdel som erbjuder livskvalitet för alla.

– Vi är både glada och stolta över att Heba tillsammans med Åke Sundvall får förtroendet att utforma stadsdelen på Stiftelsen Stora Sköndals område. Att utformningen styrs av social hållbarhet är särskilt betydelsefullt för oss, eftersom värderingarna passar så väl in med vår egen värdegrund. Vi ser fram emot ett långsiktigt och givande samarbete med stiftelsen, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

 Den andra etappen i Framtidens Stora Sköndal innefattar totalt 1 000 bostäder, Heba och Åke Sundvall ska bygga 600 av dessa – 260 hyresrätter och 340 bostadsrätter. Tillsammans med arkitektbyrån Tham & Videgård har vi fokuserat på att skapa en stadsdel som bygger på inkludering, variation och hållbarhet, med närhet till grönska och vatten.

– Det här projektet känns otroligt spännande då vi tillsammans med Heba delar värderingarna om hur viktigt det är att skapa stadsdelar med starkt fokus på social hållbarhet. Vi har tidigare blivit uppmärksammade för vårt arbete med detta genom Tensta Torn och vår ambition är att denna stadsdel ska vinna motsvarande positiva uppmärksamhet i framtiden, säger Martin Sundvall vd Åke Sundvall Byggnads AB.

Heba och Åke Sundvall kommer att äga och driva projektet i ett gemensamt projektbolag. Parterna äger 50 procent vardera i projektbolaget.

– Det är mycket roligt att två så väletablerade aktörer väljer att utveckla området tillsammans med oss. Jag ser fram emot att se hur Heba och Åke Sundvall kommer att tillföra kraft i arbetet med social och miljömässig hållbarhet likväl som höjd i det arkitektoniska arbetet, säger Tomas Krywult vd/fastighetschef Stora Sköndals Framtidsutveckling.

Åke Sundvall och Heba är företag sprungna ur en stockholmsk byggmästartradition och har under årtionden medverkat till att utveckla och förnya Stockholms Stad. Vi är långsiktiga byggare, ägare och förvaltare av bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter med mycket nöjda kunder och hyresgäster.

Läs mer om Framtidens Stora Sköndal på: www.framtidensstoraskondal.se

För ytterligare information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba: 08-522 547 50, eller
Martin Sundvall, vd Åke Sundvall Byggnads AB: 08-505 580 04
Tomas Krywult, vd/fastighetschef Stora Sköndals Framtidsutveckling: 0760-029 144