Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Heba och Åke Sundvall får en första gemensam markanvisning i Skarpnäck

Exploateringskontoret i Stockholms stad har tilldelat Heba Fastighetsutveckling AB och Åke Sundvall Projekt AB en markanvisning i Skärgårdsskogen, Skarpnäck. I ett gemensamt projektbolag kommer bolagen bygga cirka 100 bostadsrätter i stadsdelsområdet.


– Vi är väldigt glada över markanvisningen, som är den första vi får tillsammans med Åke Sundvall. Och över att få bidra med bostäder till Skarpnäck. Det är roligt att kunna bidra till stadens vision att skapa en levande stadsdel som är attraktiv, hållbar och innovativ. Med vår långsiktighet skapar vi värden som består, där kvalitet är viktigt i alla led. Jag hoppas på fler markanvisningar framöver, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Platsen utgör idag ett orört kulturlandskap som begränsas av bostadsbebyggelse samt Tyresövägen som utgör en barriär mot Flatenområdet. Skarpnäck är ändhållplats på t-banan och området blir därför både slutdestination och entré till Stockholm. Totalt i området byggs omkring 700 nya bostäder. Övervägande delen blir bostadsrätter och en mindre del hyresrätter.

Kvarteret ligger i södra delen av Skärgårdsskogen i östra Skarpnäck och ska vara en stolt plats för vardagens drömmar. Ett dynamiskt bostadskvarter som kombinerar nyskapande arkitektur med socialt engagemang till en levande boendemiljö. Vi kommer fokusera på sociala hållbarhetsfrågor och bygga vidare på den unika karaktären i området.

– Vårt gemensamma förslag tar avstamp i dels den befintliga strukturen, dels i det värdefulla naturlandskapet. Vi vidareutvecklar rådande gestaltningsprinciper och satsar på att återigen leva vår vision om att skapa stadens mest omtyckta områden. Det känns roligt att skapa detta tillsammans med Heba, säger Martin Sundvall, VD Åke Sundvall Byggnads AB.

Intresset att bygga i Skärgårdsskogen har, enligt Stockholms stad, varit mycket stort. 53 olika aktörer lämnade in bidrag, varav Åke Sundvall och Heba är en av de aktörer som i hård konkurrens fått stadens förtroende att bygga här.

Bedömningen baseras bland annat på förståelse för platsens förutsättningar, anpassning till befintlig bebyggelse, kreativitet och hållbara lösningar. Väl genomförda analyser, problembeskrivningar och innovativa förslag på åtgärder har värdesatts, liksom relevans och genomförbarhet i referensprojekt.

Heba och Åke Sundvall kommer att driva projektet i ett gemensamt projektbolag. Genom avtalet äger parterna 50 procent vardera av projektet.

Åke Sundvall och Heba är företag sprungna ur en stockholmsk byggmästartradition och har under årtionden medverkat till att utveckla och förnya Stockholms Stad. Vi är långsiktiga byggare, ägare och förvaltare av bostadsrätter, hyresrätter och samhällsfastigheter med mycket nöjda kunder och hyresgäster.

Läs mer om projektet Skärgårdsskogen här.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba: 08-522 547 50, eller
Martin Sundvall, vd Åke Sundvall Byggnads AB: 08-505 580 04