Information angående pågående strejk

Svenska Byggnadsarbetarförbundet har idag verkställt stridsåtgärder inom Byggavtalets område vilket direkt eller indirekt kan innebära förseningar på våra entreprenader.


Vi kan för närvarande inte fastställa om, när och i vilken omfattning strejken kommer att påverka kontraktstiderna i entreprenaderna.

Vi kommer löpande informerade via vår hemsida www.akesundvall.se/strejk2016 om hur denna strejk kan komma att påverka våra entreprenader.

Mer information om parterna i strejken kan man läsa på:

www.sverigesbyggindustrier.se

www.byggnads.se