Invigning av Tensta Torn

Invigning av Tensta Torn

Nu står äntligen Tensta Torn med sina 243 studentlägenheter färdigt – det firades ordentligt den 22 april! Adam Tensta, Jireel mfl stod för underhållning på scen. Tensta Kvinnocenter bjöd på fika. I Tensta gick man man ur huse för att titta inne i tornet.


I september 2014 gjordes det första officiella spadtaget för Tensta Torn efter att Stockholms Stad upplåtit marken. Tornet anses vara ett viktigt bidrag till Stockholms behov av nya studentlägenheter enligt Bostadsförmedlingen. Nu står det majestätiskt färdigt med sina 18 våningar och 243 lägenheter mitt i Tensta. I början av maj flyttar alla studenterna in men innan dess kommer tornets färdigställande att firas ordentligt.

– Att vi kan vara delaktiga till att fler studenter får möjlighet att bo och studera i Stockholm känns väldigt roligt, säger Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall Byggnads AB.

Tensta Torn, ritat av Belatchew Arkitekter, sticker ut såväl på höjden som arkitektoniskt med sina olika färger som syns på långt håll.

-Jag har hört att barngrupper stannar till och tittar på huset och refererar till det som ett konstverk. Tänk om alla hus i Stockholm fick samma uppmärksamhet! fortsätter Martin.

Känslan och stämningen under invigningen var fantastisk. Det var som om Tornet fick alla att tänka på framtiden, på allt vi själva kan göra och förändra eller påverka. Det dansades, det sjöngs, lektes och skrattades. Nu är Tensta Torn en del av Tenstas gemenskap vilket var ett viktigt ändamål med invigningen som fokuserade på att lyfta upp lokala initiativ, artister och företag i Tensta och samtidigt välkomna studenterna och Tensta Torn in i gemenskapen.

Besökare fick möjlighet att åka upp till Tensta Torns översta våningsplan och besöka två olika lägenheter varav den ena är inredd av IKEA.

 

Invigning av Tensta Torn Invigning av Tensta Torn Invigning av Tensta Torn Invigning av Tensta Torn Invigning av Tensta Torn