Kvarteret Paraden vinner Byggnadsmärket 2018

Kvarteret Paraden vinner Byggnadsmärket 2018

Kvarteret Paraden i Barkarbystaden vinner utmärkelsen "Byggnadsmärket 2018".


Priset delas ut av miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun och syftet är att uppmärksamma god arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur i kommunen. Järfällaborna har själva varit med och skickat in nomineringsförslag.

Byggnadsmärkesberedningen har vid sitt sammanträde enhälligt utsett kvarteret Paraden att erhålla utmärkelsen som Byggnadsmärke 2018.

– Det känns förstås otroligt roligt att erhålla denna utmärkelse som bekräftar att vårt arbete mot vår vision om att skapa stadens mest omtyckta områden går enligt plan, säger Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall Byggnads AB. Vi vill skapa hus som berör och får människor att trivas, det har vi lyckats med i detta projekt som är värdig sin plats vid ett publikt torg. Det har varit ett roligt lagarbete tillsammans med KOD Arkitekter och alla övriga medbyggare och medarbetare som alla förtjänar att lyftas i detta sammanhang, fortsätter Martin.

Motivering lyder:

I Paraden har arkitekterna lyckats skapa en värdig fond mot ett publikt torg som lyfter rummet och stärker torget som offentlig plats. Byggnaden har ett skarpt och modernt uttryck i klassisk form och anspelar på renässansens indelning av fasaden med kraftig sockelvåning och avvikande takvåning. Moderna stålkonstruktioner i geometriska former accentuerar fasaden och anpassar balkongernas möte med torget.

Den vita terrassosockeln andas elegans och sjunker i sin höjd när fasaden lämnar torget för att ytterligare ge tyngd åt vad som är viktigt på platsen. Kulören länkar oss bakåt i historien till Konserthuset vid Hötorget, även det en stark och tydlig fond till en publik plats.

Gården är väl omhändertagen med tydliga rum för lek, vila och umgänge och bjuder på spännande detaljer i dagvattenhanteringen.

Läs mer om priset här