Nomierad till stadsmiljöpriset i Solna Kommun 2006

Nomierad till stadsmiljöpriset i Solna Kommun 2006

Kvarteret Stenbrottet

Ombyggnad av kontorshus till bostäder i Kv Stenbrottet

Det tidigare kontorshuset vid Huvudstagatan har byggts om till bostäder och innehåller nu drygt 20 lägenheter. Huset hade tidigare en för 1970-talet tidstypisk arkitektur med mörkt tegel och smala vertikala fönsterband, vilket gav ett slutet uttryck. Efter ombyggnaden har huset fått en markerad takfot med takterrasser i varje hörn. Fönsterpartierna har bytts ut och fasaden försetts med balkonger. Genom fasadförändringarna har byggnaden fått ett öppet och ljust uttryck som innebär ett rejält ansiktslyft. Byggherre: Åke Sundvall Byggnads AB
Arkitekt: Kristian Lindgren Arkitektkontor AB.

Läs mer här.