Hållbarhetsredovisning

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet för oss

Vår affärsidé är att bygga och ta hand om hus som håller länge, sätter prägel på kvarteret och får människor att trivas. Vi tror på kvalitetstänkande och personligt engagemang. I våra projekt utgår vi från varje plats unika förutsättningar för att skapa den byggnad som tillför staden största möjliga värde i form av arkitektur, boendemiljö och social och ekologisk hållbarhet.

Vi är med från ett tidigt skede och arbetar fram idéer till nya hus och kvarter. Det är viktigt för oss för att kunna vara med och bidra till att skapa ett samhälle där människor lever i ekonomisk, ekologisk och social balans.

Vårt hållbarhetsarbete är en del av vår affärsplan och styrs genom mål och vårt verksamhetssystem ÅSA – Åke Sundvalls Arbetssätt. Hållbarhetsarbetet genomsyras i allra högsta grad av samhället vi lever i, samtidigt som vi i vår tur påverkar samhället.

I sammanhanget är det värt att lyfta fram hur de tre olika hållbarhetsaspekterna påverkar oss, samt vad vi gör för att bidra till samhället på bästa sätt.