Tryggt av omtanke

Genom åren har vi fått flertalet priser och nomineringar som visar att vår ambition också uppmärksammas av andra. Vid bostadsköp av Åke Sundvall kan du förvänta dig en trygg affär.

Med människan i fokus

Som tredje generationens byggmästare har vi ända sedan starten 1942 strävat efter att skapa kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus där människor kan trivas och utvecklas. För att lyckas krävs ett personligt bemötande och engagemang för dig som ska bo i våra hus – i allt från små funderingar till stora beslut.

Se filmen här

Tryggt boende

När du köper en ny bostad genom Åke Sundvall får du kostnadsfritt tillgång till vårt trygghetspaket. Paketet innehåller flera garantier och försäkringar utformade för att du ska känna dig trygg genom hela köpprocessen.
Nedan kan du se vad som ingår i vårt trygghetspaket:

Upplåtelseavtal, slutbesiktning & inflyttning

Ett upplåtelseavtal, det är då du betalar resterande del av köpeskillingen. Inför upplåtelseavtalet får du en, av två oberoende personer intygsgiven, ekonomisk plan som beskriver bostadsrättsföreningens framtida ekonomiska prognos. Innan slutbetalning erbjuds du möjlighet att närvara vid slutbesiktning av ditt hus.

Besiktning

Din bostad kommer att bedömas av en oberoende sakkunnig besiktningsman. Vid denna besiktning avgörs om bostaden är utförd i enlighet med vad som avtalats mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen eller – vid annan bostadsform – Åke Sundvall. Du kommer att ha möjlighet att närvara vid denna besiktning.

Fullgörandegaranti

För att du som köpare ska känna dig trygg med att Åke Sundvall fullgör sitt åtagande gentemot dig har vi en så kallad fullgörandegaranti, även kallat färdigställandeskydd. Detta kan liknas vid en försäkring som garanterar att ditt boende blir färdigt även om Åke Sundvall skulle komma på obestånd eller äventyra genomförandet på annat sätt.

Garanti för outhyrda p-platser

Till en bostadsrättsförening hör ofta parkeringsplatser. Om föreningens p-platser inte hyrs ut till fullo så att intäkterna från dessa understiger det som är angivet i den ekonomiska planen kommer Åke Sundvall att ersätta bostadsrättsföreningen med mellanskillnaden.

Garanti på din bostad

Köper du en ny bostad genom Åke Sundvall får du fem års garanti på utförda arbeten och två års garanti på levererat material på din bostad. Det innebär att entreprenören kommer att åtgärda fel som upptäcks i upp till fem år från slutbesiktningen. Detta sker under förutsättning att en opartisk besiktningsman konstaterar att entreprenören är ansvarig för felet.

En trygg affär

Det ska vara tryggt och enkelt att köpa en bostad av Åke Sundvall. Läs om hur köpresan går till - från intresseanmälan till att du har nycklarna i din hand

Läs mer