Hur köper jag?

Det ska vara enkelt, tryggt och smidigt att köpa en bostad av Åke Sundvall. Nedan kan du läsa om de olika stegen i köpprocessen fram tills att du har nyckeln i din hand.

En trygg affär

Att köpa nybyggt är speciellt. Du får ett helt nytt boende där du är den första att använda duschen, den första att laga mat i köket och den första att ställa upp solstolen på terrassen.

Det är också ett hem som du har fått längta efter då ett bostadsköp av Åke Sundvall alltid sker på ritning, med animerade bilder där vi vill förmedla hur huset och omgivningen kommer att se ut. Det betyder att huset med ditt boende ännu inte är byggt när du tecknar dig för ett bokningsavtal


Nedan beskriver vi i övergripande steg hur köpprocessen med Åke Sundvall ser ut:

1. Intresseanmälan

Du anmäler ditt intresse antingen här på www.akesundvall.se, på det specifika projektets egna hemsida eller genom att kontakta ansvarig mäklare. När du har gjort din intresseanmälan kommer du att få löpande information om projektet. Varje projekt har sina specifika kösystem och vissa tillämpar först till kvarn-principen – därför kan det vara bra att vara tidigt ute med sin intresseanmälan.

2. Bokningsavtal

I ett första försäljningsskede tecknas ett bokningsavtal som reserverar bostaden till dig. I samband med det betalar du en bokningsavgift. Önskar du vid ett senare tillfälle avbryta köpet återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift och Åke Sundvall äger rätten att anvisa bostaden till en annan köpare.

3. Förhandsavtal

Så snart en kostnadskalkyl för föreningens ekonomi är upprättad tecknas förhandsavtalet – ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknande av förhandsavtalet, och att byggherren kan meddela byggstart, betalar du ett förskott på bostadens totala köpeskilling.

4. Inredningsval

I en del projekt erbjuds du att göra vissa tillval inom bostadens specifika inredningsprogram. Val samt beställningar av tillval måste göras inom de tidsramar och efter de rutiner som anges för att hinna färdigställas innan inflyttning.

5. Löpande information

Under projektets gång bjuds ni in till informationskvällar och visningskvällar för att ta del av projektens framskridande och byggnationen av just er bostad. Meddelande om tillträdesdag ges.

6. Efterbesiktning

Ni bjuds in att närvara när en oberoende besiktningsman gör en efterbesiktning i er bostad. Detta sker vanligen strax innan tillträde.

7. Upplåtelseavtal

I samband med tillträde och inflyttning tecknas ett upplåtelseavtal. Inför upplåtelseavtalet lämnar två oberoende personer en intygsgiven ekonomisk plan som beskriver bostadsrättsföreningens framtida ekonomiska prognos som registreras hos Bolagsverket. Ni ombeds nu att betala slutlikviden av er bostad så att den är gjord innan ert tillträde.

8. Tillträde

Vid tillträdesmötet får du nycklarna till ditt hem och vi går igenom alla praktiska detaljer om ditt boende. För att kvittera ut nycklar behöver du visa upp kvitto på din betalning av bostaden samt eventuella tillval. Cirka två månader efter att du flyttat in kommer du att få en enkät av Prognoscentret där du kan uttrycka vad du tycker om oss, ditt bostadsköp och din nya bostad.

9. Överlämnandestämma

En tid efter att alla i föreningen har tillträtt bjuds ni in att närvara vid en överlämnandestämma.

10. Garantitid

Garantitiden är 5 år, efter ca två år efter godkänd slutbesiktning kommer en garantibesiktning av din bostad att genomföras. Vid garantibesiktningen kontrolleras bostadens funktioner av en besiktningsman.

Vi erbjuder moderna och prisvärda bostäder.

Hållbart handlar för oss om stort som smått, ibland kan det vara de små detaljerna som gör stor skillnad.

Läs mer om hur vi på Åke Sundvall har byggt med omtanke i 75 år.