Vad menas med ekonomisk plan? Vi reder ut begreppet

När du köper en nyproducerad bostad kommer du i kontakt med en rad juridiska termer som inte alltid är så enkla att förstå. Ett sådant exempel är ekonomisk plan. Vi reder ut begreppet och förklarar vad en ekonomisk plan egentligen innebär.

Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Den ska ge dig som köpare information om föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån.

I den ekonomiska planen finns också en förteckning över lägenheterna och dess insatser samt eventuell upplåtelseavgift. Den ekonomiska planen upprättas normalt cirka en till två månader innan inflyttning för att vara så exakt som möjligt.

Den ekonomiska planen granskas av två intygsgivare med behörighet från Boverket. De intygar att planen är hållbar och tillförlitlig. När den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket är det fritt fram för bostadsrättsföreningen att upplåta lägenheter i sitt hus.

Vill du få bättre koll på fler begrepp som ingår i köpprocessen? På bloggen har vi tidigare skrivit om bokningsavtalet och förhandsavtalet.