Vad är ett samboavtal?

Ni ska köpa ert första gemensamma boende och är i full gång med att förbereda och planera för framtiden. Det kan då kännas tråkigt och minst sagt oromantiskt att behöva tänka på samboavtal och juridiska konsekvenser vid en eventuell framtida separation. Men det är faktiskt viktigare än många tror – vi förklarar varför.

Publicerad: 31 October, 2019

Varför samboavtal?

1987 stiftades sambolagen – en lag som går ut på att skydda den ekonomiskt svagare parten vid en separation. Sambolagen gäller om du har ett gemensamt hushåll tillsammans med din partner och påverkar därför inte dig som delar boende med en kompis.

Utan ett samboavtal gäller sambolagens regler gällande bodelning, vilket innebär att summan av samboegendomen, inklusive bostaden ni bor i, ska delas på hälften om samboförhållandet upphör. Om du vill vara säker på att du får tillbaka din egendom vid ett uppbrott så är ett samboavtal nödvändigt. 

Vad innebär avtalet?

Med ett samboavtal bestämmer du vem som ska äga vad efter en separation vilket sätter sambolagens bodelningsbestämmelser ur spel. Samboavtalet gör att ni kan se till att fördelningen av bostaden blir rättvis mellan er vid en eventuell separation.

Man bör alltså se på ett samboavtal som en försäkring som helt enkelt tecknas för att undvika det värsta. 

Genom att skriva ett samboavtal fördelas bostaden utifrån era exakta ägarandelar, istället för på hälften. Det som har inhandlats för gemensam användning klassas som samboegendom. Det som du ägt sedan tidigare påverkas därför inte av lagen och räknas inte med vid en bodelning.

Om ni har gått in med olika mycket i kontantinsats, men står lika på lån och ägande så måste samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev.

När behövs ett samboavtal?

Samboavtalet skrivs i samband med att ni flyttar ihop, och trots att en separation känns långt bort i stunden så är ett samboavtal att rekommendera för alla sambohushåll. Idag lever nästan hälften av Sveriges befolkning i en parrelation, men tyvärr är det få som har koll på vad det faktiskt innebär juridiskt. Med ett samboavtal kan ni helt enkelt själva reglera hur egendomen ska fördelas – i förebyggande syfte.

 

Läs mer om att köpa bostad:

Förhandsavtal – vi reder ut begreppet

Vad är upplåtelseavtal?

Missa inga nyheter från Åke Sundvall

Låt oss hålla kontakten för uppdateringar om vad som är på gång hos oss, få koll på nya bostadsprojekt och inspiration inför bostadsköp.