Varför är Åke Sundvall rätt entreprenör?

I samarbetet med oss kan våra kunder förvänta sig fullt stöd genom hela byggprocessen, ett stort engagemang samt en kreativ och utvecklande relation. Oavsett projektens art eller storlek visar vi på gedigen yrkesskicklighet, rationell IT-användning och miljö-/kvalitetssäkrad materialanvändning.

En pålitlig och personlig affär

Åke Sundvall är en stabil aktör som har lång erfarenhet och kunskap inom en rad områden. Vår verksamhet spänner över nyproduktion av bostadshus, industri- och kontorsfastigheter, till- och ombyggnationer samt omvandling av kontorsfastigheter till bostäder.

En egen organisation – från projektering till färdigställande – samt vår förmåga till samordning gör att vi kan ta ett helhetsansvar i varje projekt. Du som kund kan känna dig trygg hela vägen och lita på att vi levererar effektivt och med hög kvalitet.


Handplockade leverantörer

Vi bygger med omtanke om människorna, husen och kvarteren. Vilka leverantörer vi samarbetar med är en av flera faktorer som påverkar vår förmåga att leva upp till våra höga krav. Därför väljer vi leverantörer med stor noggrannhet.

Åke Sundvall har tagit fram en egen uppförandekod som bygger vidare på Sveriges Byggindustriers uppförandekod som Åke Sundvall skrivit under. Båda dessa syftar till att stärka förutsättningarna för en attraktiv byggbransch genom att motverka olämpligt agerande i branschen och inom företaget. För oss är det ytterst viktigt att även våra leverantörer lever upp till vad som skrivs i denna uppförandekod.

Vi är certifierade enligt BF9K vilket medför att våra leverantörer också arbetar i enlighet med denna.

Dessutom förväntar vi oss att våra underentreprenörer och de bemanningsföretag vi samarbetar med uppfyller arbetsvillkorkraven enligt UE 2015 utgivna av Sveriges Byggindustrier.

På våra byggarbetsplatser följer vi systemet för elektroniska personalliggare, ID06. Detta medför att även våra leverantörer omfattas av dessa bestämmelser när de befinner sig på någon av våra byggarbetsplatser. Läs mer om ID06 här.

När du köper en ny bostad genom Åke Sundvall får du kostnadsfritt tillgång till vårt trygghetspaket. Paketet innehåller flera garantier och försäkringar utformade för att du ska känna dig trygg genom hela köpprocessen.

TESTAR en box