103 spikar för välgörenhet

103 spikar för välgörenhet

Den 26-27 augusti anordnades mässan Uppsala Växer i Rosendal. Åke Sundvall medverkade som en huvudpartner under mötesplatsen.


I vår monter kunde besökarna inte bara veta mer om vad Åke Sundvall planerar att bygga i Uppsala i allmänhet och i Rosendal i synnerhet utan också spika spikar för välgörande ändamål. Åke Sundvall skänkte 20kr för varje spik som delas lika mellan Akademiska Sjukhusets Barnfond och Uppsala Stadsmission.

Tillsammans lyckades besökarna i montern spika i 103 spikar! 50 spikar på fredagen och 53 spikar på lördagen.

IMG_2788  IMG_2526 

 IMG_2528Slå en spik för välgörenhet