Åke Sundvall i Almedalen!

Åke Sundvall i Almedalen!

Åke Sundvall AB har för första gången deltagit under Almedalsveckan i Visby.


För oss är det viktigt att delta i det pågående samtalet om samhällsutveckling och samhällsbyggande eftersom vi vill verka för ett samhälle där människor lever i ekonomisk, ekologisk och social balans. Att närvara i Almedalen och föra dialog med aktörer som är aktiva inom sektorn bostads- och samhällsutveckling är därmed viktigt. Vi har fört samtal med politiska företrädare och lyssnat på intressanta seminarier under två intensiva dagar

Under tisdageftermiddagen lyssnade vi på seminariet kring det nybildade ”Nätverket för värdeskapande stadsbyggande”. Åke Sundvall AB har anmält sitt intresse att delta i utvecklingen av nätverket då vi är engagerade i stadsbyggnadsfrågorna.

Bild: Flickr cc by danehav