Åke Sundvall i paneldebatt om Stadens nya hållbarhetskrav

Åke Sundvall i paneldebatt om Stadens nya hållbarhetskrav

Åke Sundvall var representerad i en paneldebatt under Business Arena med ämnet Stadens nya hållbarhetskrav.


Håkan Falk, exploateringsdirektör och Pär Ljungqvist, miljöingenjör, Stockholms Stad inledde seminariet med att berätta om stadens nya hållbarhetskrav. Därefter diskuterades hur byggherrar och staden tillsammans kan agera för att skapa en långsiktigt hållbar stadsutveckling.

Åke Sundvalls ståndpunkt i frågan är att hållbarhet är viktigt. Det är nödvändigt att staden och byggherrar arbetar tätt tillsammans och lyssnar på varandra för att få bästa möjliga utväxling på kort och lång sikt.

Här kan du läsa mer om detta ämne.