Åke Sundvall kan uppföra nytt landmärke

Åke Sundvall kan uppföra nytt landmärke

Åke Sundvall har återigen fått Stockholms stads förtroende att få utveckla en viktig plats i staden. Denna gång är det på vår hemmaplan, nämligen där vi har vårt huvudkontor på Karlsbodavägen 9-11 i Bromma som ligger inom projektområdet Södra Mariehäll.


Åke Sundvall har erhållit en markanvisning för kontor på fastigheterna invid vår befintliga fastighet Vallonsmidet 7. På grannfastigheterna (Vallonsmidet 9 och 10) finns idag parkering och ett av Ellevios ställverk som ska integreras i projektet. Vi kommer samarbeta nära med Ellevio under utvecklingen av detaljplanen för att säkerställa att ställverket integreras på ett effektivt, stadsbyggnadsmässigt och framtidssäkert sätt.

Åke Sundvalls befintliga kontorsbyggnad på Vallonsmidet 7 har en stor potential att utökas i framför allt höjd. Sammantaget innebär utvecklingsprojektet att en total BTA om 50 000 – 70 000 kvm kan skapas på fastigheterna.

I Stockholms stads planer för spetsen mellan Ulvsundavägen och Karlsbodavägen finns en möjlighet att skapa en märkesbyggnad i form av en högre byggnad vilket vi så klart tycker är mycket spännande. Vi har arbetat med många olika visioner för platsen som vi nu får äntligen möjligheten att förverkliga tillsammans med staden och våra grannfastighetsägare vilket vi ser mycket fram emot.

Läs mer om nyheten även här: Åke Sundvall kan uppföra nytt landmärke | Fastighetsvärlden (fastighetsvarlden.se)

Aktuell tidplan
Stadsbyggnadskontoret bedömer att utkast till strukturskisser bör kunna finnas framme under Q2 2023 (innan semestern). Därefter räknar Stadsbyggnadskontoret med ett år att arbeta med respektive kvarter, vägsektioner, allmän plats, knäckfrågor, avvägningar etc så att ett detaljplanesamråd kan starta under Q3 2024.

 

Arkitekt
Peter Walker på BAU är utsedd som arkitekt att hjälpa oss med utvecklingen av detaljplanen.