Åke Sundvall ska bygga Svanenmärkta hus!

Åke Sundvall ska bygga Svanenmärkta hus!

Det är med stolthet vi vill berätta att Åke Sundvall Byggnads AB nu erhållit grundlicensen för att uppföra småhus, flerbostadshus samt byggnader för skola och förskola enligt Nordiska ministerrådets miljömärkning Svanen.


Åke Sundvall har en vision att bygga stadens mest omtyckta områden – kvarter med vackra, funktionella och hållbara hus. Då krävs det att vi hela tiden utvecklar oss och vår produkt så att den inte bara sticker ut rent arkitektoniskt utan även hållbart. Det är lätt att säga att hus är byggda under kontrollerade former och med omtanke om både miljö och människors hälsa, nu kan vi också bevisa det med Svanencertifiering och det känns otroligt roligt.

Grundlicensen innebär att Svanen granskar Åke Sundvalls miljöarbete i vår byggprocess i syfte att ha sunda material som ger en hälsosam innemiljö.

– Att arbeta hållbart och långsiktigt är oerhört viktigt för oss. Vi har funnits i snart 80 år och vill finnas kvar i minst lika många år till och då är dessa hållbara val en självklarhet. Nu kan vi även bevisa att vi arbetar på rätt sätt genom Svanencertifiering, säger Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall Byggnads AB.

Det första bostadsprojekt som ska certifieras har redan kommit långt i sin projektering. Det är två fastigheter i Gubbängen som tillsammans kommer att ge hem till cirka 100 studenter. Det första spadtaget för Knekten och Maja som de kallas för kommer att ske under hösten och förhoppningen är att studenterna, utöver de fina husen och det bra läget invid tunnelbanan, även ska känna en stolthet över att få bo i ett Svanenmärkt hus.

– Vi satte upp ett mål i början på år 2018 att vi skulle identifiera ett projekt som vi ämnar Svanencertifiera. Nu är vi redan i hamn med vår grundlicens och det projekt vi valt ut att certifiera kommer snart att börja byggas. Att ha tempo i dessa hållbara frågor känns otroligt tillfredsställande och såklart roligt! Säger Charlotte Casserfelt, chef för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete hänvisar vi till vår hemsida www.akesundvall.se/om-ake-sundvall/miljo-och-hallbarhet/