Framtidens Östra Sala Backe – Visionsmöte med Erik Pelling

Framtidens Östra Sala Backe – Visionsmöte med Erik Pelling

Kommunstyrelsens Ordförande i Uppsala, Erik Pelling, kommer på söndag den 27 november att ha ett möte om Framtidens Östra Sala Backe.


Visionsmötet äger rum på platsen för Åke Sundvalls projekt Knäckepilen i Östra Sala Backe etapp 1 och syftet är att sprida kunskap om visionen för hela Östra Sala Backe. Hur kommer det vara att bo här? Hur lever området upp till devisen ”En plats för smart stadsliv”? Hur kommer trafiklösningen att bli? Var kommer barnen få plats för lek? Var finns gångstråken? Hur ska såret mellan Årsta och Sala Backe läkas?

Under eventet kommer även Daniel Kvant Suber, Affärsutvecklare på Atrium Ljungberg som driver Gränbystaden. Daniel kommer att prata om visionen för Gränbystaden och på vilket sätt denna komma de boende i Östra Sala Backe till del?

– Vi har noterat att det är många av våra kunder och intresserade bostadsköpare som inte vet så mycket om visionen och det gedigna arbetet som lagts ned för att skapa stadsdelen Östra Sala Backe säger Johan Lins, vVD och chef för projektutveckling på Åke Sundvall. Östra Sala Backe har blivit nominerat till det prestigefyllda priset Planpriset och bara det säger något om hur mycket tid och energi som lagts ned för att detta ska bli ett riktigt bra bostadsområde fortsätter Johan Lins.

Vi hoppas naturligtvis att många kommer för att inspireras och få mer information om hur ett framtida boende i Östra Sala Backe kan bli. Välkomna!

Framtidens ÖSB_Spridningsbild ÖSB