Ny servicesatsning till hyresgäster

Ny servicesatsning till hyresgäster

Åke Sundvall har ägt och förvaltat fastigheter i Stockholms stad med kranskommuner sedan 1960-talet. De senaste åren har förvaltningen bedrivits av ett externt företag. Nu väljer Åke Sundvall att återigen införliva förvaltningen i verksamheten – ett beslut som går i linje med bolagets stolta traditioner.

”Vi har valt att satsa på förvaltningen för att ge ännu högre kvalitet och service till våra hyresgäster. Åke Sundvall är ett kundorienterat bolag med ett genomgående kvalitetstänk. Det är något som vi vill ska genomsyra uthyrningsverksamheten på ett tydligt sätt”, berättar Susanna Sundvall, ansvarig för Åke Sundvalls förvaltning.

Boende får egna sidor på akesundvall.se

För att möta hyresgästernas behov av information har Åke Sundvall skapat skräddarsydda sidor på hemsidan som både samlar svaren på hyresgästernas vanligaste frågor samt förtydligar vem man kan vända sig till i olika situationer.

”Det ska vara enkelt att bo i hyresrätt. Med de nya sidorna på vår hemsida vill vi även göra det enkelt för hyresgästerna att hitta relevant information om boendet”, avrundar Susanna.