Tensta Torn vinner Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris 2018

Tensta Torn vinner Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris 2018

Det är med stor stolthet vi vill informera att Åke Sundvalls fastighet Tensta Torn har erhållit Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris 2018. Priset belönar projekt som på bästa sätt bidragit till förskönande eller förbättring av Stockholms stadsmiljö.


Åke Sundvall har en ambition om att bygga hus som tillför något extra till området de befinner sig i. Hus som på olika sätt gör att de som bor där trivs och mår bra och att de som går förbi huset känner samma sak. Det åstadkommer vi genom noggrann planering tillsammans med såväl staden som arkitekter och våra medbyggare. Tensta Torn är ett exempel på just detta.

Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammares representant i juryn, konstaterar att Tensta Torn är det projekt som bäst uppfyller prisets kriterier senaste året.

– Tensta Torn är ett projekt som klarar av att vara visuellt vackert och samtidigt fylla en viktig utvecklande funktion för samhället. Att bygga studentbostäder i ett oprövat läge är modigt och någonting som vi verkligen vill belöna, säger Daniella Waldfogel.

– Tensta Torn är ett stort projekt för oss. Dels så är det vårt högsta hus vi byggt hittills och dels är det ett viktigt exempel på hur ett bra samarbete med staden gör att vi skapar en bättre stad. Vi gläds verkligen åt priset och att Stockholms Handelskammare har uppmärksammat vårt arbete med att försöka skapa stadens mest omtyckta områden, säger Martin Sundvall, VD på Åke Sundvall Byggnads AB. Vi blev riktigt rörda av juryns motivering!

Foto: Michael Perlmutter

Den 18 våningar höga byggnaden, ritad av Belatchew Arkitekter, rymmer 243 studentlägenheter och den pixelmönstrade fasaden ger tornet en unik karaktär som syns från långt håll. Och det är ett hus som uppskattas av såväl boende som förbipasserande samt skapar liv i Tensta Centrum. Nyligen anordnades till exempel ett ”After Studies” då de boende mötte lokala föreningar i Tensta. Läxhjälpen fick till exempel fler nya ambassadörer och den lokala idrottsföreningen fick flera nya löpare.

Martin Sundvall tillägger:
– Att långsiktigt skapa ett trivsamt hus och kvarter kräver ett engagemang och en aktiv närvaro på plats vilket våra medarbetare på ett fantastiskt sätt visar, så de ska verkligen lyftas fram i sammanhanget, avslutar Martin.

Juryns motivering:

Handelskammarens Stadsmiljöpris 2018 går till årets djärvaste, smartaste och mest meningsfulla höghus: Tensta Torn. I det 18 våningar höga huset ser vi framtiden. Inte bara för att de 243 lägenheterna alla rymmer studenter, utan även för att entreprenören bakom, Åke Sundvall byggnads AB, visat på hur ett initiativ från byggbranschen utvecklar ett helt samhälle.

Tensta Torn går bortom signalpolitiken. Det är ett stort strå till stacken som nu berikats med många unga myror. Gradvis förskjuts så bilden av Tensta såsom något speciellt till att bli en stadsdel bland alla andra. Höjden är väl avvägd mot Tenstas bebyggelse och bidrar till att markera dess centrum. Arkitekten Rahel Belatchew Lerdell har med små medel gett huset en egen färgrik karaktär, men det Handelskammaren i första hand vill lyfta fram med Stadsmiljöpriset är Åke Sundvalls dådkraft. Genom att våga satsa på studentbostäder i ett oprövat läge har staden blivit både vackrare och mer mångsidig.

Juryn består av Hedvig Hedqvist, Skribent/designhistoria, Henrik Nerlund, Rådet till skydd för Stockholms skönhet, Martin Rörby, Arkitekturhistoriker, Rasmus Waern, Wingårdh arkitektkontor, Anders Wahlgren, Suecia-Film, Jan Åman, Curator och kulturentreprenör, Boel Hellman, Arkitekt, 3XN Sverige, Mark Humphreys, kontorschef Tengbom, Marianne Andrée och Daniella Waldfogel, Stockholms Handelskammare.

Fakta om Handelskammarens stadsmiljöpris:

  • Handelskammarens stadsmiljöpris belönar projekt som på bästa sätt bidragit till förskönande eller förbättring av Stockholms stadsmiljö. Projektet ska ha slutförts under det gångna året. Insatsen kan vara av återställande, bevarande, förnyande eller på annat sätt förändrande karaktär och gälla en miljö, inom- eller utomhus, som är tillgänglig för allmänheten.
  • Priset, som tidigare kallades Stockholmspriset, har funnits sedan 1986. De första åren gick priset till idéer för Stockholms förskönande och förbättrande. Sedan 1995 delas priset ut till projekt som faktiskt blivit genomförda.

 

Tidigare vinnare av Stadsmiljöpriset:

1995 Haga Norra trafikplats
1996 Jarlaplan, nya bostäder och upprustning av Borgarskolan
1997  Moderna museet
1998 Kv Wahrenberg
1999 Aula Magna
2000 Arlanda Express och Piperska Murens barockpark
2001 Fysikcentrum
2002 Upprustningen av Stockholms kajer
2003 Dieselverkstaden i Nacka
2004 Södra Länken
2005 Liljeholmstorget
2006 Street
2007 Bonniers Konsthall
2008 AB Industricentralen och Nitty Gritty
2009  Lydmar Hotel
2010 Bibliotek i tunnelbanan
2011 Förskolan Paletten
2012 Perennparken och stadsradhusen i Mursmäckan
2013 Ingen värdig vinnare
2014 Folkhem AB som byggt världens högsta trähus
2015 Amanda Larsson
2016 Rinkebystråket
2017 Provisoriska saluhallen på Östermalm

 

Mer information om Stockholms Handelskammares Stadsmiljöpris finner du här: https://www.chamber.se/nyheter/index.htm

Foto: Michael Perlmutter