Miljö och hållbarhet

Vår vision är att skapa stadens mest omtyckta områden. Vackra, funktionella och hållbara boenden där människor kan leva och trivas i friska miljöer. Detta kräver ambitioner på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hur vi jobbar med hållbarhet

Åke Sundvall vill verka för att skapa ett samhälle där människor lever i ekonomisk, ekologisk och social balans. Att ta stort ansvar för miljön och miljösmart byggande är därmed grundläggande för oss. Resurseffektivt byggande, friska miljöer och långsiktiga miljösatsningar är bara en del av vårt hållbarhetsarbete.

Nedan kan du läsa om våra fokusområden när det gäller hållbarhet:

Energieffektivitet

De hus vi bygger ska ha en energieffektiv uppvärmningslösning med minsta möjliga effekt på klimatet.

Hållbara materialval

Vårt byggmaterial väljs med hänsyn till minskad miljöbelastning och för att skapa en sund och bra inomhusmiljö för de boende.

Modern teknik

Våra hus byggs alltid med en modern teknik som möjliggör hög funktionalitet och låga driftskostnader.

Återvinning och resurseffektivisering

Vi verkar för att optimera materialåtgången på arbetsplatsen och har en målsättning att kunna källsortera minst 80 % av allt som slängs. I våra hus finns alltid flera kärl för sopsortering samt specifika rum för källsortering för att underlätta för de boende att göra rätt och leva miljövänligt.

Social och ekologisk balans

I våra projekt planerar vi redan i projekteringsstadiet in hur vi ska verka för en social balans och ekologisk mångfald i kvarteret.

Miljö- och kvalitetsledning

Vår byggprocess är certifierad enligt BF9K; ett lednings- och produktcertifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Läs mer om vår certifiering här.