Miljö och hållbarhet

Vår vision är att skapa stadens mest omtyckta områden. Vackra, funktionella och hållbara boenden där människor kan leva och trivas i friska miljöer. Detta kräver ambitioner på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Hur vi jobbar med miljö och hållbarhet

På Åke Sundvall är omtanken om staden och de boende i husen alltid i fokus. Vi har därför valt att från 2020 certifiera alla våra egenproducerade hus enligt miljömärkningen Svanen. Det innebär att Svanen kontrollerar bygget ur ett livscykelperspektiv – kort och gott granskar de våra val av byggmaterial, energianvändning under byggets gång och husets energieffektivitet, våra arbetsprocesser samt boendemiljön för de som flyttar in i huset.


I praktiken – vad betyder det att ett hus är Svanenmärkt?

Val av miljövänligt och giftfritt byggmaterial

Vi väljer enbart byggvaror som godkända enligt Svanens tuffa miljökrav. Det innebär att allt material, exempelvis . Dessutom är det trä vi använder spårbart och kommer enbart från FSC-godkända skogar.

Energianvändning och byggprocessen

För att få en byggnad Svanenmärkt krävs det att vi huset. Exempel på det är att vi enbart monterar energieffektiva vattenblandare av högsta energiklass, installerar vitvaror med låg energiförbrukning och lägger mycket omsorg vid isoleringen av huset för att så lite energi som möjligt ska gå åt till uppvärmning under kalla vinterdagar. Under uppförandet av huset kontrollerar Svanen också att vi har en god process och att inga byggvaror kommer till skada i onödan, men även att vi sorterar byggavfallet noggrant.

Den gröna boendemiljön

För dig som funderar på, eller redan köpt, ett Svanenmärkt boende innebär det ett hus som har låg energianvändning genom miljömedvetna val av vitvaror och blandare, genom den goda isoleringen mot såväl kyla som ljud, gott om plats för återvinning och med nära till eget miljörum, extra utrymme för cyklar och miljöeffektiva fordon som elbilar. Du får dessutom ett boende som är planerat att hålla för lång tid framöver och vara trivsamt för dig som bor där.

 

Utöver Svanenmärkningen jobbar vi med att bli ännu bättre inom följande fokusområden:

Energieffektivitet

De hus vi bygger ska ha en energieffektiv uppvärmningslösning med minsta möjliga effekt på klimatet.

Hållbara materialval

Vårt byggmaterial väljs med hänsyn till minskad miljöbelastning och för att skapa en sund och bra inomhusmiljö för de boende.

Modern teknik

Våra hus byggs alltid med en modern teknik som möjliggör hög funktionalitet och låga driftkostnader.

Återvinning och resurseffektivisering

Vi verkar för att optimera materialåtgången på arbetsplatsen och har en målsättning att kunna källsortera minst 80 % av allt som slängs. I våra hus finns alltid flera kärl för sopsortering samt specifika rum för källsortering för att underlätta för de boende att göra rätt och leva miljövänligt.

Social och ekologisk balans

I våra projekt planerar vi redan i projekteringsstadiet in hur vi ska verka för en social balans och ekologisk mångfald i kvarteret.

Miljö- och kvalitetsledning

Vår byggprocess är certifierad enligt BF9K; ett lednings- och produktcertifieringssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.